Opleiding

Micro-credential: Filosofie, mens en maatschappij

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer verwerft inzicht in de complexiteit van de sociaal-filosofische problematiek en de belangrijkste debatten in de hedendaagse sociale en politieke filosofie.

2. De deelnemer maakt zich de hoofdlijnen en ontwikkelingen in de huidige wijsgerige psychologie eigen.

Evaluatie

  • Sociale en politieke filosofie: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding / schriftelijk examen
  • Wijsgerige psychologie: schriftelijk examen