Opleiding

Micro-credential: Filosofie, mens en maatschappij

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer verwerft inzicht in de complexiteit van de sociaal-filosofische problematiek en de belangrijkste debatten in de hedendaagse sociale en politieke filosofie.

2. De deelnemer maakt zich de hoofdlijnen en ontwikkelingen in de huidige wijsgerige psychologie eigen.

Lesgevers

Praktische informatie

Colleges Sociale en politieke filosofie, semester 1: dinsdag 20u-21.30u – Lokaal S.R.125

Colleges Wijsgerige psychologie, semester 2: maandag 17.30u-19.45u – Lokaal S.R.212

Alle studiemateriaal is ter beschikking op Blackboard.

Evaluatie

  • Sociale en politieke filosofie: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding / schriftelijk examen
  • Wijsgerige psychologie: schriftelijk examen