Genealogie en genetisch erfgoed

Genealogie en genetisch erfgoed

Micro-credential

Actuele methodes en inzichten in genealogie, migratiegeschiedenis en genetisch erfgoed​​

Wat?

DNA, databanken en genetica, literatuur en archiefonderzoek: als je ze combineert, worden nieuwe kennisinzichten en vormen van onderzoek mogelijk.

Vele mensen in Vlaanderen zijn bezig met het maken van hun stamboom. Dit gebeurt niet alleen meer in parochieregisters of boedelbeschrijvingen, maar ook via speeksel of uitstrijkjes in je mond, niet als Covid19-test, maar om DNA-onderzoek in te schakelen. In sociale geschiedenis is het volgen van families en andere groepen in de tijd en over dorps-, stads- en landsgrenzen heen sterk ontwikkeld. Naast klassiek archiefonderzoek en ontsluiting van ander roerend erfgoed, is door digitalisering maar ook door DNA-onderzoek vandaag veel meer mogelijk dan twintig jaar geleden.

Voor wie?

Naast professionals (in spe) en geïnteresseerden in familiale en andere vormen van sociale geschiedenis, stamboomonderzoek en familiekunde, geschiedenis van migratie, heemkunde, archeologie, lokale en wereldgeschiedenis, genetica en erfgoedstudies, richt deze cursus zich tot wie zich wil verdiepen in het potentieel van DNA in hedendaags onderzoek en dat vanuit een erfgoedperspectief in de breedste zin van het woord.

Centrum voor Werken en Studeren

Voor informatie en advies over de combinatie van werken en studeren kan je bij Centrum West terecht. Studenten die zich inschrijven voor een micro-credential in combinatie met een job kunnen zich ook registreren als werkstudent om bijkomende faciliteiten aan te vragen.