Juridisch kader van de culturele en creatieve sectoren

Juridisch kader van de culturele en creatieve sectoren

Micro-credential

Juridisch kader van de culturele en creatieve sectoren

Wat?

Dit opleidingsonderdeel omvat 5 clusters met hoorcolleges, permanente evaluatie en een schriftelijk examen. We starten met een eerste cluster over intellectuele eigendom en contracteren in de creatieve sectoren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kijken we naar het auteursrecht, de naburige rechten, het merkenrecht… en raak je vertrouwd met enkele specifieke contracten en het ondernemingsrecht in de creatieve sectoren. In een tweede cluster gaan we dieper in op het sociaal statuut van de kunstenaar, de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. We hebben daarbij aandacht voor specifieke sociaalrechtelijke maatregelen om de precaire positie van de kunstenaar te verstevigen. Voorts bekijken we in een derde cluster de verschillende organisatievormen in de creatieve sector, om in een vierde cluster de relatie tussen de kunstenaar of kunstenorganisatie en de fiscaliteit (inkomstenbelasting en btw) te ontvouwen. Afsluiten doen we met een cluster omtrent kunst over de grenzen. In deze laatste cluster gaan we in op de reglementering betreffende visa, sociaal- en arbeidsrechtelijke detachering.

Tijdens de hoor- en oefeningencolleges gaat de docent ook in op voorbeelden en informatie om de impact van de digitalisering, die in verschillende clusters aan bod komt, te schetsen. We houden de vinger aan de pols en reflecteren over de impact van streamingmodellen, NFT’s, digitale productiemethoden, enzovoort op intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast komen de fiscale en sociaalrechtelijk kaders en uitdagingen voor influencers, content creators en podcastmakers aan bod. De docent heeft ook aandacht voor duurzame loopbanen en samenwerkingen in de culturele en creatieve sectoren. Vanuit praktijkervaringen vestigt de docent de aandacht op duurzame businessmodellen en op de impact van het intellectuele eigendomsmanagement.

Voor Wie?

Deze micro-credential is nauwkeurig afgestemd op de behoeften van professionals die opereren op het kruispunt van cultuur, creatie en recht. Het is een ideale keuze voor culturele ondernemers, kunstenaars, beleidsmakers en creatieve organisaties die de juridische aspecten van artistiek werken willen beheersen, evenals voor diegenen die zich willen verdiepen in de complexe interacties tussen creativiteit, ondernemerschap en wetgeving. Je beschikt over minimaal een bachelordiploma en hebt een brede algemene kennis. Je kan Frans en Engels lezen en begrijpen. Je kan werken met juridische teksten, en theoretische kaders toepassen op cases.

Combineren met werken?

Wil je een micro-credential combineren met je werk? Dat kan! 

Voor informatie en advies over de combinatie van werken en studeren kan je bij Centrum WeST terecht. Studenten die zich inschrijven voor een micro-credential in combinatie met een job kunnen zich ook registreren als werkstudent om bijkomende faciliteiten aan te vragen.