Opleiding

Micro-credential: Littérature et média

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer verwerft kritisch inzicht in een actuele ontwikkeling binnen de studie van de Franse literatuur, tegen de achtergrond van een algemenere vraagstelling over de verhouding tussen het kunstwerk en het medium, of de verschillende ‘media’, waarin het zijn uitdrukking vindt.

Lesgevers

Praktische informatie

Colleges Literatuur en media: dinsdag 13-16u (vanaf 14 februari).

Evaluatie

Er is een mondeling examen.