Maatschappij, mobiliteit en ruimte

Maatschappij, mobiliteit en ruimte

Micro-credential

Wat?

In omgevingsbeleid, mobiliteitsbeleid en aanverwante domeinen worden heel wat concepten gebruikt die indelingen, ingrepen en beleidskeuzes onderbouwen. Deze micro-credential geeft achtergrond bij zowel concepten die in beleid worden gebruikt als bij processen die een impact hebben op de leefomgeving (bv. gentrificatie, globalisering, verstedelijking, regiovorming, ontwikkeling van vastgoedmarkten) en concrete voorbeelden van hoe deze processen empirisch kunnen worden gevat.

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit mensen die in de praktijk actief zijn (bij overheden, studiebureaus, middenveldsorganisaties…) en meer achtergrond over ruimtelijke processen en de ruimtelijke dimensie van mobiliteit wensen.

Centrum voor Werken en Studeren

Voor informatie en advies over de combinatie van werken en studeren kan je bij Centrum West terecht. Studenten die zich inschrijven voor een micro-credential in combinatie met een job kunnen zich ook registreren als werkstudent om bijkomende faciliteiten aan te vragen.