Opleiding

Micro-credential: Maatschappij, mobiliteit en ruimte

Lesinhoud

Je leert theorieën en modellen over hoe de samenleving, mobiliteit en ruimte samenhangen, en leert hoe deze in de praktijk worden toegepast in beleid en empirisch onderzoek. 

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste theorieën inzake de wisselwerking ruimte en mobiliteit en kan deze toepassen.

2. De deelnemer kent de belangrijkste analysetechnieken en methoden om mobiliteit te analyseren en heeft inzicht in de toepasbaarheid ervan.

3. De deelnemer kent het beleidskader en beleidsinstrumenten van het mobiliteitsbeleid (waaronder duurzame mobiliteit) op verschillende schaalniveaus en heeft een inzicht in de evolutie ervan.

4. De deelnemer kent de belangrijkste ontwerpconcepten voor infrastructuren op verschillende schaalniveaus en voor verschillende vervoersmodi en kan deze toepassen.

5. De deelnemer heeft inzicht in de belangrijkste sociaaleconomische geografische theorieën over de wisselwerking tussen ruimtelijke en maatschappelijke processen en kan actuele ruimtelijke ontwikkelingen beschrijven en verklaren vanuit deze theorieën.

6. De deelnemer heeft inzicht in de hedendaagse dynamiek op de kantorenmarkt, de retailmarkt, de markt voor industrieel en residentieel vastgoed en kan deze inzichten toepassen in functie van planningsvraagstukken.

7. De deelnemer heeft inzicht in hoe de mens gebruik maakt van het 'fysisch milieu' en heeft daarbij oog voor duurzaamheid.

Lesgevers

Praktisch

De lessen vinden plaats op de volgende momenten: 

  • Maatschappij en ruimte: voorjaar 2024 (semester 2), nl. vrijdagnamiddagen (23/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 19/4, 3/5, 17/5, 24/5), tussen 14:00-18:00
  • Ruimte en mobiliteit: najaar 2023 (semester 1), nl. maandagnamiddagen (02/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12), tussen 14:00 – 17:00

De lessen worden georganiseerd op de Stadscampus. Voor (werk)studenten is een digitaal alternatief mogelijk (syllabus, oefeningen, instructiefilmpjes, opnames) zodat ze de competenties ook kunnen verwerven wanneer ze niet alle lessen kunnen bijwonen.

Evaluatie

De evaluatie gebeurt door middel van schriftelijke examens (en beperkte opdrachten).