Master-na-master in de jeugdgezondheidszorg

Master-na-master jeugdgezondheidszorg

​Je opleiding

De opleiding is gericht op beroepstaken binnen de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Door de grote aandacht voor zelfstandig leren, met beperking van het aantal contacturen, behoren deeltijds werkende artsen tot het doelpubliek van deze opleiding. De opleiding is zo opgevat dat de professionele activiteiten en het opleidingsproces elkaar wederzijds bevorderen.

Het algemeen doel van de opleiding is je in staat te stellen als preventiearts in de jeugdgezondheidszorg  de gezondheid, de groei en ontwikkeling van jeugdigen te helpen bevorderen, bewaken en behouden.

Je toekomst

Met dit diploma kan je terecht alle sectoren van de jeugdgezondheidszorgcentra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) en zuigelingenzorg. Daarnaast is deze opleiding een ideale vorming voor functies in de overheidsdiensten volksgezondheid, zoals de Federale of Vlaamse administraties gezondheidszorg, of voor een coördinatiefunctie binnen Kind en Gezin.