Jobmogelijkheden

In het algemeen richt de opleiding zich tot artsen die een taak ambiëren in de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

  • Het is een wettelijke bekwaamheidsvereiste voor tewerkstelling in de Centra voor leerlingenbegeleiding (jeugdgezondheidszorg voor schoolgaande jongeren).
  • Voor tewerkstelling in de zuigelingenzorg (consultatiebureaus) volstaat een getuigschrift van het met succes volgen van een welbepaald deel van de opleiding, in functie van de relevantie van de verschillende opleidingsonderdelen voor het functioneren als consultatiebureau-arts.
  • De opleiding richt zich ook tot artsen die tewerkstelling nastreven in overheidsdiensten Volksgezondheid, zoals de Federale of Vlaamse Administraties Gezondheidszorg.
  • De opleiding is sterk aanbevolen voor artsen die een medische coördinatiefunctie binnen Kind en Gezin ambiëren.