Solliciteren (academiejaar 2021-2022)

Voor deze master-na-master kan je enkel inschrijven na toelating van de faculteit. Je kan je kandidaat stellen via onderstaande online sollicitatieprocedure. 

Het is uiterst belangrijk om eerst onderstaande informatie grondig te lezen en de aan te leveren sollicitatiedocumenten TIJDIG te verzamelen (sommige documenten moeten mogelijks opgevraagd worden bij uw universiteit, terwijl andere documenten handtekeningen vereisen van de coördinerend stagemeester: regel deze tijdig!!!) en voor te bereiden (er zullen GEEN uitzonderingen gegeven worden indien u niet tijdig de documenten kan aanleveren!!!).

LET OP! Vanaf academiejaar 2020-2021 is een voorbereidend kwaliteitsvol coassistentschap met beoordelingsformulier van het academiejaar 2020-2021 verplicht (oudere coassistentschappen komen dus niet meer in aanmerking)!

Sollicitatieprocedure en selectiecriteria

Indien je solliciteert voor een hogere opleiding of een bijzondere beroepsbekwaamheid, gelieve eerst de bijkomende handleiding voor hogere opleiding en bijzondere beroepsbekwaamheid (PPT-bestand - 17 Mb) te raadplegen.

Bekijk de handleiding voor de sollicitatieprocedure (PDF-bestand - 766 kb)
- van toepassing voor academiejaar 2020-2021

Bekijk de selectiecriteria voor een stageplaats (PDF-bestand - 120 kb)
- enkel van toepassing voor sollicitaties voor lagere, volledige of gedeeltelijke opleiding
- niet van toepassing voor sollicitaties voor hogere opleiding en bijzondere beroepsbekwaamheid (kwalitatieve beoordeling van truncus communis opleiding, curriculum vitae en motivatie)

Heb je na het lezen van de handleiding en de verdere informatie op deze sollicitatiewebsite nog vragen? Raadpleeg dan hier het document met veelgestelde vragen (PDF-bestand - 368 kb)

Sollicitatievoorwaarden

Er zijn twee universele sollicitatievoorwaarden, met name:

  • masterdiploma geneeskunde: ofwel heeft u dit reeds behaald ofwel dient u dit te behalen in de 1ste zittijd van het academiejaar waarin je jouw kandidatuurstelling doet (indien u het masterdiploma pas in 2de zittijd kan behalen, dien je dit uitdrukkelijk te vermelden in jouw sollicitatiedossier).
  • Een kwaliteitsvol voorbereidend coassistentschap met beoordelingsformulier van het academiejaar 2020-2021 aan de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) is een universele sollicitatievoorwaarde. Studenten geneeskunde van UAntwerpen kunnen in hun 3de masterjaar geneeskunde hun coassistentschap voor periode 1 of periode 2 intern aanvragen. Kandidaten van buiten UAntwerpen kunnen zich kandidaat stellen voor een stage via dit webformulier. Ook UAntwerpen studenten/alumni kunnen via dit formulier een extra bijkomend coassistentschap aanvragen (d.w.z. coassistentschap buiten periode 1 en periode 2).
    Gelieve te noteren dat er 2 vaste aanvraagperiodes per academiejaar zijn: vanaf 1 november tot en met 31 januari (1ste sollicitatieronde) en vanaf 15 juni tot en met 30 juni (2de sollicitatieronde). Pas na afsluiten van de aanvraagperiode worden de aanvragen verwerkt en -indien mogelijk in functie van het aantal aanvragen en de beschikbare capaciteit- toegekend met een concrete periode.

Download hier het verplichte formulier engagement coassistentschap (PDF-bestand - 191 kb), dat ingevuld en ondertekend moet worden VOORAFGAAND OF BIJ AANVANG van het coassistentschap.

Indien je solliciteert voor een hogere opleiding of een bijzondere beroepsbekwaamheid wordt respectievelijk als bijkomende sollicitatievoorwaarde vereist dat u een truncus communis opleiding (hogere opleiding) of een volledige ASO-opleiding (bijzondere beroepsbekwaamheid) heeft afgerond.

Periodes waarin u zich kandidaat kan stellen

Sollicitatieperiodes worden automatisch afgesloten om 12.00 uur 's middags!

Sollicitatieronde 1: van vrijdag 13 mei 2022 tot en met maandag 16 Mei 2022 (12.00 uur 's middags)
(aanvraag coassistentschap dient te gebeuren tussen 1 november 2021 en 31 januari 2022)
(mogelijke periodes voor coassistentschappen: van maandag 21 maart 2022 t.e.m. vrijdag 15 april 2022 of van maandag 18 april 2022 t.e.m. vrijdag 13 mei 2022)
(selectiegesprekken worden gepland tussen maandag 23 mei 2022 en vrijdag 10 juni 2022)

Sollicitatieronde 2: van vrijdag 29 juli 2022 tot en met maandag 1 augustus 2022 (12.00 uur 's middags)
(aanvraag coassistentschap dient te gebeuren tussen 15 juni 2022 en 30 juni 2022)
(mogelijke periode voor coassistentschappen: van maandag 4 juli 2022 t.e.m. vrijdag 29 juli 2022)
(selectiegesprekken: gepland tussen maandag 8 augustus 2022 en vrijdag 26 augustus 2022)

Sollicitatieronde 1 B: van vrijdag 29 oktober 2021 tot en met dinsdag 2 november 2021 (12.00 uur 's middags) Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk Vacante opleidingsplaatsen!

Sollicitatie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid: ad hoc* Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk Vacante opleidingsplaatsen!

Sollicitatie voor een hogere opleiding: ad hoc* Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk Vacante opleidingsplaatsen!

Sollicitatie voor een gedeeltelijke opleiding: ad hoc* Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk Vacante opleidingsplaatsen!

*Indien je een sollicitatiedossier voor ad hoc sollicitatieprocedure indient terwijl er geen ad hoc sollicitatieprocedure geopend werd voor het betrokken opleidingsspecialisme, zal jouw kandidatuurstelling onherroepelijk NIET ontvankelijk verklaard worden en volledig verwijderd worden.

Vacante opleidingsplaatsen

De vacante opleidingsplaatsen worden bekendgemaakt in maart 2022 (sollicitatieronde 1 en sollicitatieronde 1bis).

Sollicitatieformulieren downloaden en voorbereiden

Bij je sollicitatie dien je verschillende bijlagen te uploaden: de formulieren in deze downloadsectie én de extra bijlagen opgesomd in het sollicitatieformulier. We raden aan om deze bijlagen eerst voor te bereiden (downloaden, invullen, inscannen...) zodat u ze meteen kan uploaden wanneer u alle velden heeft ingevuld. Probeer om de totale bestandsgrootte zo klein mogelijk te houden, bij voorkeur kleiner dan 2MB. Indien je te grote bestanden uploadt, is het mogelijk dat je een foutmelding krijgt bij verzenden.

Download het sollicitatieformulier (verplicht):
- In geval van sollicitatieronde 1 (WORD-document - 114 kb)
- In geval van sollicitatieronde 2 (WORD-document - 114 kb)
- In geval van sollicitatieronde 1 B (WORD-document - 116 kb)​
- In geval van sollicitatie voor een hogere opleiding (WORD-document - 114 kb)
- In geval van sollicitatie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (WORD-document - 115 kb) BELANGRIJK: reeds erkenning als arts-specialist vereist!
- In geval van sollicitatie voor een gedeeltelijke opleiding (WORD-document - 115 kb) BELANGRIJK: bewijzen van de erkenningscommissie noodzakelijk!

Download de verdere verplichte sjablonen:
- formulier engagement voorbereidend kwaliteitsvol coassistentschap (PDF-document - 191 kb) BELANGRIJK: dient reeds ingevuld en ondertekend te zijn voorafgaand of uiterlijk bij aanvang van het coassistentschap!
- formulier bewijs sollicitatievoorwaarden (PDF-document - 202 kb) BELANGRIJK: kan pas ingevuld en ondertekend worden op het einde van het coassistentschap!
- calculatorbestand (EXCEL-document - 110 kb)
- formulier bewijs taalvoorwaarde Nederlands (PDF-document - 190 kb) BELANGRIJK: minimumniveau dat vereist wordt: ITNA-C1!
- titelblad beoordelingsformulieren coassistentschappen (PDF-document - 206 kb)
- titelblad beoordelingsformulieren klinische stages (PDF-document - 209 kb)
- titelblad beoordelingsformulier(en) portfolio (PDF-document - 206 kb)
- verklaring klinisch eindexamen (MCQ) (PDF-document - 208 kb)
- verklaring klinisch eindexamen (mondeling) (PDF-document - 227 kb)
- titelblad volledige of verkorte opleiding (PDF-document - 180 kb)
- titelblad curriculum vitae (PDF-document - 142 kb)
- titelblad diploma (incl. supplement) bacheloropleiding geneeskunde (PDF-document - 180 kb)
- titelblad diploma (incl. supplement) masteropleiding geneeskunde (PDF-document - 196 kb)
- titelblad puntenlijst bacheloropleiding geneeskunde (PDF-document - 181 kb)
- titelblad puntenlijst masteropleiding geneeskunde (PDF-document - 181 kb)
- titelblad aanvullende informatie (PDF-document - 191 kb) bv. aanbevelingsbrieven, ...

Solliciteren (link naar online sollicitatieplatform)

Gelieve eerst de sollicitatieformulieren (zie hierboven) in te vullen en op te slaan, alvorens online te solliciteren! Het online sollicitatieformulier kan je openen via deze link.

OPGELET !!!  Indien u een foutmelding krijgt bij het indienen van het formulier, dan wordt dit veroorzaakt door TE GROTE bestanden: gelieve goed na te kijken dat het totaal van uw bestanden NIET groter is dan 2 Mb vooraleer verder te gaan !!!

Na jouw sollicitatie

Na jouw sollicitatie zal je een e-mailbevestiging van ontvangst krijgen. Deze bevestiging is evenwel nog geen bevestiging van ontvankelijkheid van jouw kandidatuur.

Wanneer jouw kandidatuur ontvankelijk verklaard werd, zal je door de coördinerende stagemeester uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Aan het selectiegesprek kan, afhankelijk van het opleidingsspecialisme waarvoor je kandidaat bent, een parate kennis test, een vaardighedentest, een psychologische test of een andere testvorm voorafgaan. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je vooraf goed te informeren via de coördinerende stagemeester over de specialisme-specifieke beoordelingen.

Geselecteerd?

Ben je geselecteerd bent voor een vervolgopleiding in de specialistische geneeskunde? Raadpleeg de belangrijke informatie omtrent de administratieve verplichtingen in de opleiding.

Indien je niet gerangschikt werd voor een vervolgopleiding, betekent dit automatisch dat je niet meer kan herkandideren bij een volgende sollicitatieronde voor ditzelfde opleidingsspecialisme.

Studiegeld

Onderstaande bedragen gelden voor het academiejaar 2021-2022.

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt en wordt elk jaar geïndexeerd.  Lees zeker de uitgebreide pagina over het studiegeld om onder andere meer te vernemen over de manier van betalen.

Voor deze opleiding betaal je een vast bedrag van 247,9 euro én 6 euro per studiepunt dus 607,9 euro als je 60 studiepunten opneemt. Voor de academiejaren waarin je geen studiepunten kan opnemen, wordt er geen studiegeld berekend.

Het studiegeld van het lopende academiejaar kan je raadplegen op de uitgebreide pagina over het studiegeld.