Master-na-master in de ziekenhuishygiëne

Master-na-master in de ziekenhuishygiëne

​Je opleiding

De master in de ziekenhuishygiëne is een interuniversitaire opleiding en wordt georganiseerd door de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. De opleiding is gericht op het verwerven van academische vaardigheden in het domein van de ziekenhuishygiëne. Je kunt deze master vol- of deeltijds volgen.

Je toekomst

De opleiding bereidt je voor op de taak als arts-ziekenhuishygiënist conform de Belgische wetgeving (KB van 26/4/2007). Deze taak omvat:

  • de ontwikkeling, implementatie en opvolging van beleid op het vlak van standaardvoorzorgsmaatregelen ter preventie van overdracht van besmettelijke kiemen, de isolatiemaatregelen en de surveillance van ziekenhuisinfecties
  • het opzetten van een epidemiebeleid
  • het opvolgen van de hygiëneaspecten bij (ver)bouw(ings)werken, bij activiteiten in het operatiekwartier en verloskwartier en bij aankoop van materialen
  • de implementatie van officiële aanbevelingen (HGR)
  • de uitwisseling van informatie en ervaring op niveau van regionale werkgroepen