Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

Doelstellingen

De doelstellingen die nagestreefd worden, zijn het verwerven of bereiken van:

 • een doorgedreven kennis van de organisatie van de medische en verpleegkundige activiteiten
 • een parate kennis van maatregelen ter preventie van ziekenhuisinfecties en -epidemieën alsook kennis van de methodologie van informatieverwerking, literatuurstudie en analyse van nieuwe aanbevelingen
 • de vaardigheid om bijvoorbeeld in het kader van een epidemische situatie een vraagstelling te kunnen formuleren en een epidemiologisch onderzoek in te stellen, data te verzamelen, te interpreteren en statistisch te verwerken volgens wetenschappelijke methoden
 • de vaardigheid om de resultaten van een epidemiologische investigatie samen te vatten en door middel van teamwork en met de nodige communicatieve vaardigheden de informatie over te brengen aan de betrokkenen
 • de kundigheid om een gedetailleerde procesanalyse uit te voeren ter verbetering van de kwaliteit van de zorg
 • sociale en communicatieve vaardigheden

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks

 • master in de specialistische geneeskunde - afstudeerrichting klinische biologie
 • master in de klinische biologie

Mits voorbereidingsprogramma na toelating

 • master in de geneeskunde
 • master in de farmaceutische zorg
 • master in de geneesmiddelenontwikkeling

Onderzoek in de opleiding

Door het afleggen van een masterproef bewijst je dat je in staat bent een vraagstelling te formuleren en op een systematische manier te onderzoeken.

Praktijk in de opleiding

Stage

Algemeen heeft de stage als doel een open en actieve leersituatie te creëren waarin je ervaringen opdoet en bijleert over de functie van de ziekenhuishygiënist en de relatie en samenwerking met andere zorgverstrekkers.

Rekening houdend met de opdrachten van de ziekenhuishygiënist krijg je de kans om kennis te maken met de verschillende aspecten van je toekomstige opdracht. Dit betekent onder meer dat je tijdens deze 100 uur durende stage in contact zal komen met de verschillende ondersteunende diensten van het ziekenhuis (technische diensten, de keuken, de wasserij, de centrale sterilisatieafdeling, de apotheek) en daar verschillende zaken zal moeten observeren en vaardigheden zal moeten verwerven.

Voor elke specifieke eindterm die we verwachten, is een niveau van  kennis bij deze vaardigheden gedefinieerd:

 • Niveau 1: alleen de theorie
 • Niveau 2: gezien/demonstratie
 • Niveau 3: toepassen/uitvoeren onder supervisie
 • Niveau 4: routine

Praktijkopdrachten

Ook zal je specifiek een aantal opdrachten uitvoeren op de dienst ziekenhuishygiëne. Deze staan afzonderlijk vermeld in de portfolio van de stage:

 • deelname aan en verslag van minimum een vergadering m.b.t. ziekenhuishygiëne
 • uitschrijven van een concreet  isolatiebeleid voor een afdeling en kiem naar keuze
 • analyse van een bestaande  aanbeveling of richtlijn van het ziekenhuis
 • verslag van een observatie omtrent hygiëne in een kritieke dienst
 • surveillance van ziekenhuisinfecties
 • vier voorbeelden van  adviezen die gegeven werden
 • training van communicatieve vaardigheden door het geven van drie voorbeelden van feedback van observaties met verschillend effect bij ontvanger