Opleidingsinfo

Elk opleidingsonderdeel bestaat uit maximaal 50 uur contactonderwijs en 40 practica-uren over de hele opleiding. De onderwijsvorm wordt per opleidingsonderdeel gespecificeerd. Voor elk opleidingsonderdeel is de studiebelasting voor de student (contacturen, zelfstudie, rapporteringtijd en examentijd) vastgesteld tussen de 150 en 180 uren.

Doelstellingen

  • Afgestudeerden van het postgraduaat klinisch wetenschappelijk onderzoek kunnen klinische functietesten uitvoeren en analyseren en kunnen klinische laboratoriumtechnieken evalueren en valideren.
  • Afgestudeerden van het postgraduaat klinisch wetenschappelijk onderzoek kunnen een kritische invulling geven aan good laboratory practices (GLP) en good manufacturing practices (GMP), die preklinische gegevens correct in een registratiesdossier plaatsen en de relevantie ervan voor het klinische onderzoek herkennen, en kunnen de uitvoering van geneesmiddelenonderzoek en een klinische studie professioneel opvolgen.

Evaluatie en getuigschrift

De studenten die deze opleiding met goed gevolg beëindigen, verwerven het getuigschrift van postgraduaat in het klinisch wetenschappelijk onderzoek.