Postgraduaat in de radioprotectie

Postgraduaat in de radioprotectie

​Wat?

In deze postgraduaatsopleiding krijg je inzicht in de verschillende deelgebieden van de radioprotectie. Je leert over:

  • de natuur van ioniserende stralen
  • de bescherming tegen deze straling
  • de biologische, genetische en gezond­heidseffecten ervan

In de lessen ontwikkel je vaardigheden in het identificeren en evalueren van het risico. In het vak Radiotoxicologie, -pathologie en medisch toezicht leer je hoe een collectief en individueel beschermingsprogramma opgezet moet worden.

Aanvullend krijgt je in het vak Nucleaire metingen en dosimetrie de vaardigheden aangeleerd i.v.m. detectie en meting van het risico. Tijdens stages, seminaries en bedrijfsbezoeken oefen je de praktische toepassing van de aangeleerde vaardigheden en attitudes.

Voor wie?

Dit postgraduaat is bedoeld voor:

  • masters in de arbeidsgeneeskunde
  • artsen in opleiding tot master in de arbeidsgeneeskunde