Opleidingsinfo

Opleidingsinfo

Het interuniversitair postgraduaat wordt telkens georganiseerd op vrijdag. De duur van de opleiding is één jaar. De plaats van opleiding kan je per opleidingsonderdeel terugvinden in het studieprogramma.

Doelstellingen

Studenten van een postgraduaat in de radioprotectie kunnen:

  • adequaat functioneren als bedrijfsarts in Belgische diensten werkzaam op het gebied van de bescherming tegen ioniserende stralen
  • parate kennis over de fysische, medisch-biologische en administratieve aspecten van de stralingsbescherming verwerven
  • een aantal technische en beleidsvaardigheden aanleren en toepassen

Evaluatie en getuigschrift

Als je de opleiding met succes afrond ontvang je een getuigschrift van het postgraduaat in de radioprotectie.