Postgraduaat in het rampenmanagement

Postgraduaat rampenmanagement

​Wat?

Zowel vanuit bedrijven, overheden als betrokken hulpdiensten bestaat er een duidelijke vraag naar een professionele en multidisciplinaire opleiding om actoren in hulpverlening en veiligheid te helpen het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten. Processen in onze samenlevingen worden steeds complexer, interacties groter en keteneffecten meer onvoorspelbaar. De negatieve outcome van vergissingen kan dus groot zijn, terwijl incidenten een snelle dynamiek kennen. Een gedegen kennis van betrokken diensten, een goede 'situational awareness' en een snelle besluitvorming zijn essentieel in het vermijden van een verdere escalatie en in het beheersen van de crisis en de schade.

De opleiding postgraduaat rampenmanagement (PRGM) geeft vanuit onderzoek en praktijk een beeld van hedendaagse principes en technieken. Het is een gezamenlijk initiatief van vier Vlaamse universiteiten: Universiteit Antwerpen samen met Campus Vesta, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en de KU Leuven, de Koninklijke Militaire School en de Vlaamse beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen (NVKVV).

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden van de verschillende hulpverleningsdisciplines:

 • Bevelvoerders van brandweer en politie
 • Artsen en verpleegkundigen
 • Veiligheidsverantwoordelijken van bedrijven, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
 • Beleidsverantwoordelijken van verschillende beleidsniveaus
 • Ambtenaren noodplanning
 • Vrijwilligers en medewerkers met een coördinerende rol binnen crisisbeheer

Waarom kies je voor dit postgraduaat?

 • Je maakt op een unieke manier kennis met de sector van veiligheid en hulpverlening
 • Je kunt een persoonlijk opleidingsprogramma samenstellen afgestemd op je eigen interesses
 • Je krijgt lezingen en workshops van professionals uit het werkveld
 • Je ontwikkelt naast technische competenties ook innovatieve en persoonlijke competenties
 • Je wilt inzicht krijgen in de hulpverlening bij grootschalige incidenten om op een snelle en gestructureerde wijze te kunnen handelen en advies te verlenen aan het beleidsniveau
 • Je krijgt de kans om alleen en in teamverband te oefenen op grootschalige incidenten