Opleidingsinfo

De kernpunten van de opleiding zijn:

 • een focus op operationele functionaliteit in een multidisciplinair kader
 • empirische en theoretische onderbouwing
 • een lerend netwerk van academici en praktijkbeoefenaars

Opleiding

Het programma wordt opgedeeld in 10 afzonderlijke modules, elk onder de verantwoordelijkheid van een titularis. Elke module telt 4 studiepunten, behalve de module “Eindwerk en rampoefening”. Deze telt voor 8 studiepunten.

De verplichte modules die elk academiejaar georganiseerd worden, zijn:

 • Module 1: Eindwerk en rampoefening (15 contacturen, 8 studiepunten)
 • Module 2: Algemeen kader en wetgeving (52 contacturen)

De keuzemodules worden niet elk academiejaar georganiseerd. In het academiejaar 2023-2024 kunnen de volgende modules gevolgd worden: 4 - 8 - 9 -10:

 • Module 3: Medische technieken (52 contacturen)
 • Module 4: Crisiscommunicatie (49 contacturen)
 • Module 5: Informatiemanagement (47 contacturen)
 • Module 6: Management & DIR CP-OPS (58 contacturen)
 • Module 7: Technologische rampen (53 contacturen)
 • Module 8: Psychosociale hulpverlening (22 contacturen)
 • Module 9: Risicobeheer massamanifestaties (48 contacturen)
 • Module 10: Humanitaire operaties (56 contacturen)

Voor meer inhoudelijke informatie over elke module apart kan u terecht op deze webpagina's.

 • Om het getuigschrift postgraduaat in het rampenmanagement succesvol af te ronden dien je 20 studiepunten te behalen, binnen 5 academiejaren na aanvang, waarvan de module algemeen kader en wetgeving (4sp.) en de module eindwerk en rampoefening (8sp.) verplicht zijn. Je kan voor de resterende 8 studiepunten kiezen uit de andere modules. Het is eveneens mogelijk om alle modules te volgen.
 • Met uitzondering van de module "Algemeen kader en wetgeving" en de module "Eindwerk en rampoefening" worden niet alle modules jaarlijks georganiseerd.
 • Met uitzondering van de module “Eindwerk en rampoefening” kunnen de modules ook afzonderlijk gevolgd worden.
 • Indien je de module “Incident Command System & DIR CP-OPS" als individuele module wil volgen, dan is er een extra voorwaarde verbonden aan de inschrijving: in het bezit zijn van een getuigschrift postgraduaat in het rampenmanagement of beschikken over een brevet Crisissituatiebeheer van de FOD Binnenlandse zaken.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze opleiding:

 • Ben je in staat om multidisciplinair te denken en kan je een incident in een breder kader plaatsen.
 • Kan je tijdens een rampsituatie met behulp van de aangeleerde technieken op een correcte wijze communiceren.
 • Kan je tijdens een crisissituatie vergaderingen leiden, tot gezamenlijke besluitvorming komen en een opvolging van het actieplan voorzien
 • Kan je een risicoanalyse uitwerken, toepassen en evalueren.
 • Ben je op de hoogte van de aspecten van de internationale hulpverlening.
 • Analyseer je een aspect van de grootschalige hulpverlening ten gronde en kan je er een eindwerk overschrijven met beleidsaanbevelingen.

Activiteiten

Om een bredere kijk op het werkveld te bekomen plannen we verschillende werkbezoeken.

Ook richten we doorheen de opleiding verschillende praktische oefeningen in.

We sluiten de opleiding steeds af met een grootschalige rampoefening waar een 200-tal personen aan deelnemen.

Evaluatie en getuigschrift

Verschillende evaluatievormen zijn van toepassing:

 • Module 1: eindwerk (schriftelijk werkstuk met mondelinge toelichting voor een jury) - vaardigheidstoets
 • Module 2: schriftelijk examen
 • Module 3: schriftelijk examen open boek
 • Module 4: zelfgestuurde evaluatie - vaardigheidstoets
 • Module 5: zelfgestuurde evaluatie - vaardigheidstoets
 • Module 6: permanente evaluatie - schriftelijk werkstuk met mondelinge toelichting voor jury
 • Module 7: schriftelijk examen open boek
 • Module 8: permanente evaluatie - zelfgestuurde evaluatie - schriftelijk werkstuk zonder mondelinge toelichting
 • Module 9: schriftelijk examen open boek - permanente evaluatie
 • Module 10: schriftelijk examen open boek

Het examen is in de Nederlandse taal. Je moet minstens 50% behalen op elk van de vier te volgen modules.

Studenten die het programma succesvol afronden krijgen een getuigschrift van 'postgraduaat in het rampenmanagement'.