Boomerang – Esther Noëth

Boomerang, een herbruikbaar voedingsverpakkingssysteem voor de supermarkt 

Probleemstelling
Europa creëert jaarlijks meer dan 29 miljoen ton plastic afval afkomstig van consumenten. Een aanzienlijk deel hiervan is afkomstig van de voedingsverpakkingen die we dagelijks gebruiken. Retailers en producenten proberen op dit moment vooral de hoeveelheid materiaal dat ze gebruiken voor verpakkingen te reduceren en volop in te zetten op recyclage. Toch is nog steeds een significant deel van de voedingsverpakkingen op de markt niet recycleerbaar. Daarom zocht Esther Noëth naar opportuniteiten in de circulaire economie voor het hergebruik van voedingsverpakkingen in de supermarkt. 

Boomerang
Boomerang is een systeemontwerp bestaande uit een herbruikbare verpakking voor droge voeding zoals pasta, rijst en granen, aangevuld met een consumentenapplicatie en een achterliggend werkingsproces. Boomerang exploreert vanuit systemisch perspectief de mogelijkheden van herbruikbare verpakkingen voor voeding in de supermarkt. Hierbij wordt een samenwerkingsverband tussen retailer en consument geïnitieerd om de materialenkringloop te sluiten. De retailer is verantwoordelijk voor de voorziening van de herbruikbare verpakking, de reiniging en hervulling, terwijl de consument instaat voor het gebruik en de retournering. 

Herbruikbare verpakking
Voor de productcategorieën pasta, rijst en granen werd een gestandaardiseerde en herbruikbare primaire verpakking ontworpen voor het huismerk van supermarkt retailers. De verpakking is voorzien van een deksel dat dient als maatbeker om een secure afmeting van de benodigde hoeveelheid per consumptie te waarborgen. Dit reduceert het risico op voedselverspilling op consumentenniveau. Verder wordt bij elk hergebruik een nieuwe verzegeling aangebracht, die door de consument op moment van gebruik geopend wordt. Deze functie geeft de gebruiker een proof of cleanness. 

Consumenten applicatie
Om het gebruik van dit herbruiksysteem te stimuleren werd een applicatie ontworpen die deel uitmaakt van de sustainable user experience. Het managen van statiegeld en meldingen ter herinnering van het retourneren van de verpakkingen wordt hierdoor toegankelijk en eenvoudig gemaakt. Verder wordt de gebruiker gestimuleerd gebruik te maken van het systeem aan de hand van rewards, targets en feedback op het aantal bespaarde wegwerpverpakkingen. Door deze stimulansen te implementeren worden consumptiegewoontes en systeemloyaliteit gecreëerd. 

Systeem
Om het herbruiksysteem te implementeren, zijn tal van achtergrondprocessen noodzakelijk. Zo moet een reverse supply chain uitgewerkt worden om de verpakkingen terug te brengen naar het distributiecentrum. Hiervoor zullen verpakkingen eerst verzameld worden in een reverse vending machine (RVM). Verder specifieert het Boomerang-systeem welk reinigingsproces de PP verpakking moet doorlopen om te voldoen aan voedselveiligheidsstandaarden, waarna deze opnieuw hervuld kan worden voor hergebruik. 

Duurzaamheid
Hoe meer de verpakkingen hergebruikt worden, hoe duurzamer het systeem. Aan de hand van een LCA (Life Cycle Assessment) werd vastgesteld dat verbeteringen op vlak van transport en energieverbruik een significante impact kunnen hebben op de algemene duurzaamheid van het systeem. Niet enkel het systeem is circulair, maar de verpakking zelf ook. Door gebruik te maken van een monomateriaal, kan de verpakking end-of-life, d.i. na zijn maximum aantal hergebruiken bereikt te hebben, gerecycleerd worden tot nieuwe verpakkingen. 

BOOMERANG
Esther Noëth
esther.noeth@gmail.com
Instagram: studio.n.est.
Promotor: Dr. Els Du Bois