Schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen

De vrijwaring van uw vermogen tegen ongewenste gebeurtenissen

Wat?

Schadeverzekeringen zijn er in essentie op gericht om het vermogen van een persoon te vrijwaren tegen ongewenste gebeurtenissen. De schadeverzekeringen vallen uiteen in: (i) zaakverzekeringen (bv. brandverzekering, kredietverzekering), (ii) aansprakelijkheidsverzekeringen (bv. familiale, BA-uitbating/na-levering, beroepsaansprakelijkheid, WAM), en (iii) de rechtsbijstandsverzekering. 

Allereerst voorziet de Verzekeringswet een set van regels die van toepassing is op alle schadeverzekeringen. Daarnaast voorziet de wet algemene principes die van toepassing zijn op enkel zaakverzekeringen, enkel aansprakelijkheidsverzekeringen en enkel de rechtsbijstandsverzekering. Tenslotte voorzien de Verzekeringswet en andere wetgeving in regels die van toepassing zijn op specifieke verzekeringen, zoals bv. de familiale verzekering, de WAM-verzekering, de verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwsector, etc.

Voor wie?

Deze micro-credential staat open voor alle geïnteresseerden in het aansprakelijkheidsrecht of verzekeringsrecht, mits houder van een universitair of hogeschool diploma.