Theaterwetenschap: Grondslagen

Theaterwetenschap: grondslagen

Micro-credential

Wat?

Theorie op het ritme van de praktijk

We gaan na wat de betekenis van het westerse theater is voor de moderne tijdgenoot. Elk college is opgevat als een excursie in het conceptueel arsenaal dat de theaterwetenschap heeft opgebouwd, waarbij aan de hand van historische en hedendaagse gevalstudies telkens ook de terugkoppeling naar de theaterpraktijk wordt gemaakt. De uitbreiding van theater tot wat we nu meer algemeen “de podiumkunsten” noemen vormt de leidraad voor een verkenning van de transformaties in het theater(denken). De belangrijkste sleutelbegrippen zijn postdrama, ruimtelijkheid, ritualiteit, intermedialiteit, liveness en lichamelijkheid. In het kader van deze cursus wordt ook een voorstellingentraject georganiseerd om zo de nodige kijkervaring op te bouwen en de actuele podiumkunstenpraktijk tot in de aula te brengen.

Voor wie?

Iedereen die de evolutie van het denken over theater doorheen de twintigste eeuw wil doorgronden en de band tussen theorievorming en de veranderende theaterpraktijk wil verstaan. Specifieke doelgroepen zijn o.m. leerkrachten secundair onderwijs, leerkrachten deeltijds kunstonderwijs of geïnteresseerden die in de cultuur- en kunstsector actief zijn (dramaturgen, programmatoren, pers- en communicatiemedewerkers, publiekswerking, beleidsmedewerkers, etc.).


Werkstudenten

Voor informatie en advies over de combinatie van werken en studeren kan je bij Centrum West terecht. Studenten die zich inschrijven voor een micro-credential in combinatie met een job kunnen zich ook registreren als werkstudent om bijkomende faciliteiten aan te vragen.