Voorouders en nakomelingen

Voorouders en nakomelingen

Microcredential

Actuele methodes en inzichten in genealogie, migratiegeschiedenis en genetisch erfgoed

DNA, databanken en genetica, literatuur en archiefonderzoek: als je ze combineert, worden nieuwe kennisinzichten en vormen van onderzoek mogelijk.

Vele mensen in Vlaanderen zijn bezig met het maken van hun stamboom. Dit gebeurt niet alleen meer in parochieregisters of boedelbeschrijvingen, maar ook via speeksel of uitstrijkjes in je mond, niet als Covid19-test, maar om DNA-onderzoek in te schakelen. In sociale geschiedenis is het volgen van families en andere groepen in de tijd en over dorps-, stads- en landsgrenzen heen sterk ontwikkeld. Naast klassiek archiefonderzoek en ontsluiting van ander roerend erfgoed, is door digitalisering maar ook door DNA-onderzoek vandaag veel meer mogelijk dan twintig jaar geleden.

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit 3 opleidingsonderdelen.

In principe volg je les op de campus; 2 uur per week per opleidingsonderdeel. Ook online teaching en blended learning zijn mogelijk.

12 studiepunten

Genealogie

Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.

Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk- en evaluatievormen.

Studiegidsnr:
9145FOWKEU
Semester:
1E SEM
Contacturen:
24
Studiepunten:
3 studiepunten
Studiebelasting (uren):
84
Contractrestrictie(s):
Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e semester
Vakgebied:
Architectuur
Lesgever(s):
Geschiedenis van migratie

Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.

Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk- en evaluatievormen.

Studiegidsnr:
2040FLWGES
Semester:
1E SEM
Contacturen:
30
Studiepunten:
6 studiepunten
Studiebelasting (uren):
168
Contractrestrictie(s):
Geen contractrestrictie
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e semester
Vakgebied:
Geschiedenis
Lesgever(s):
Genetisch erfgoed

Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.

Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk- en evaluatievormen.

Studiegidsnr:
9146FOWKEU
Semester:
2E SEM
Contacturen:
24
Studiepunten:
3 studiepunten
Studiebelasting (uren):
84
Contractrestrictie(s):
Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
2e semester
Vakgebied:
Architectuur
Lesgever(s):

Docenten

Prof. dr. Hilde Greefs bespreekt recente tendensen in historisch onderzoek van migratie. Geneticus en genealoog prof. dr. Maarten Larmuseau, doceert, met steun van de Stichting Edmond Delhougne, in het nieuwe erfgoedprogramma van de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen twee nieuwe cursussen op masterniveau, respectievelijk genealogie en genetisch erfgoed.

De combinatie van de cursussen geeft een bijzondere bijscholing op de intersectie van studiegebieden waar in de 21ste eeuw enorme vooruitgang is geboekt en die actueler zijn dan ooit in een inclusieve en globaliserende wereld. Samen zijn ze een eyeopener op universitair niveau en geven ze inzicht in het boomende erfgoedparagdigma.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Naast professionals (in spe) en geïnteresseerden in familiale en andere vormen van sociale geschiedenis, stamboomonderzoek en familiekunde, geschiedenis van migratie, heemkunde, archeologie, lokale en wereldgeschiedenis, genetica en erfgoedstudies, richt deze cursus zich tot wie zich wil verdiepen in het potentieel van DNA in hedendaags onderzoek en dat vanuit een erfgoedperspectief in de breedste zin van het woord.

De cursussen worden gegeven op academisch masterniveau, dus in principe zijn deelnemers in het bezit van een bachelordiploma (academisch of professioneel). Met toestemming van de titularissen kunnen ook anderen op basis van een gemotiveerd verzoek worden toegelaten.

Hoe inschrijven?

Voor een microcredential schrijf je je in met een creditcontract. Je hebt hiervoor toelating van de faculteit nodig.

  1. Vraag toelating aan de faculteit
  2. Schrijf je in volgens de standaard inschrijvingsprocedure (kies: creditcontract > microcredential)

Studiegeld

Je betaalt een vast bedrag plus een bedrag per studiepunt. Het studiegeld wordt jaarlijks geïndexeerd: bekijk de tarieven (zie: volgen van afzonderlijke opleidingsonderdelen).

Studentenaccount en -kaart

Je hebt toegang tot al onze faciliteiten voor studenten: wifi op de campus, studentenportaal en online leeromgeving, studentenmailbox, bibliotheek, studielandschappen, cursusdiensten...