De balie van de centrale onderwijsadministratie is gesloten op

  • van 20 tot en met 31 december 2022
  • van 01 tot en met 06 januari 2023

Inschrijvingsdossiers kunnen we enkel behandelen als ze reeds werden ingediend.

Contact

Centrale Onderwijsadministratie
Een afspraak wordt aanbevolen maar je kan ook zonder afspraak langskomen, elke werkdag tussen 09u00 en 12u00. Sluitingsdagen worden hierboven vermeld.
Tel.
+32 3 265 56 30
Stadscampus, gebouw S
Lange St Annastraat 7
2000 Antwerpen