Side header image

Solliciteren

Voor deze master-na-master kan je enkel inschrijven na toelating van de faculteit. Je kan je kandidaat stellen via onderstaande online sollicitatieprocedure. Het is uiterst belangrijk om eerst onderstaande informatie grondig te lezen en de aan te leveren sollicitatiedocumenten tijdig te verzamelen en voor te bereiden.

Sollicitatieprocedure en selectiecriteria

Sollicitatievoorwaarden

Er zijn twee universele sollicitatievoorwaarden, met name:

  • masterdiploma geneeskunde: ofwel heeft u dit reeds behaald ofwel dient u dit te behalen in de 1ste zittijd van het academiejaar waarin u uw kandidatuurstelling doet (indien u het masterdiploma pas in 2de zittijd kan behalen, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw sollicitatiedossier).
  • Een kwaliteitsvol voorbereidend coassistentschap of extracurriculaire stage van ten minste 4 weken (20 kalenderdagen) aan de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) is een universele sollicitatievoorwaarde voor sollicitatierondes 1 en 2 (in het huidige of het voorafgaande academiejaar, oudere coassistentschappen worden niet aanvaard). Studenten geneeskunde van UAntwerpen kunnen in hun 3de masterjaar geneeskunde hun stage intern aanvragen. Kandidaten van buiten UAntwerpen kunnen zich kandidaat stellen voor een stage via dit webformulier. Ook UAntwerpen studenten kunnen via dit formulier een vrijwillige extracurriculaire stage aanvragen.

Periodes waarin je je kandidaat kan stellen

  • Sollicitatieronde 1: van 27 april 2020 tot en met 08 Mei 2020
  • Sollicitatieronde 2: van 17 augustus 2020 tot en met 28 augustus 2020
  • Sollicitatieronde 1bis: ad hoc*
  • Sollicitatie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid: ad hoc*
  • Sollicitatie voor een hogere opleiding: ad hoc*
  • Sollicitatie voor een gedeeltelijke opleiding: ad hoc*

* Contacteer de stagemeester. Achteraan in het sollicitatieformulier vind je de contactgegevens van de stagemeesters.

Vacante opleidingsplaatsen

De vacante opleidingsplaatsen worden bekendgemaakt in maart 2020 (sollicitatieronde 1 en sollicitatieronde 1bis). Het overzicht van de vacante opleidingsplaatsen kan u hier downloaden.

Sollicitatieformulieren downloaden en voorbereiden

Bij je sollicitatie dien je verschillende bijlagen te uploaden: de formulieren in deze downloadsectie én de extra bijlagen opgesomd in het sollicitatieformulier. We raden aan om deze bijlagen eerst voor te bereiden (downloaden, invullen, inscannen...) zodat u ze meteen kan uploaden wanneer u alle velden heeft ingevuld.

Probeer om de totale bestandsgrootte zo klein mogelijk te houden, bij voorkeur kleiner dan 2MB. Indien u te grote bestanden uploadt, is het mogelijk dat u een foutmelding krijgt bij verzenden.

Als je de opleiding geneeskunde aan een Franstalige Belgische universiteit of een buitenlandse universiteit gevolgd hebt, en als je je middelbare school en/of universitaire studies niet in het Nederlands gevolgd hebt, dien je bij je sollicitatie ook een bewijs van taalniveau ITNA-C1 bij te voegen. Als je (nog) geen ITNA-C1-taalcertificaat hebt, dien je een vraag tot tijdelijke of permanente vrijstelling bij te voegen.

Solliciteren

Gelieve eerst de sollicitatieformulieren (zie hierboven) in te vullen en op te slaan, alvorens online te solliciteren!

>> Solliciteer online voor een volledige opleiding (sollicitatieronde 1 of sollicitatieronde 1bis of sollicitatieronde 2)(OPGELET: NIET opengesteld voor buitenlandse kandidaten met bevestiging van erkenningscommissie dat zij in aanmerking komen voor een gedeeltelijke opleiding)

>> Solliciteer online voor hogere opleiding of bijzondere beroepsbekwaamheid!  (OPGELET: NIET opengesteld voor buitenlandse kandidaten met bevestiging van erkenningscommissie dat zij in aanmerking komen voor een gedeeltelijke opleiding)

>> Solliciteer online voor een gedeeltelijke opleiding!  (OPGELET: Voorbereidend coassistentschap of aanstelling als toegevoegd arts gedurende ten minste 3 maanden met positieve evaluatie door coördinerend stagemeester vereist om te kunnen solliciteren)

Na je sollicitatie

Na je sollicitatie zal je een e-mailbevestiging van ontvangst krijgen. Deze bevestiging is evenwel nog geen bevestiging van ontvankelijkheid van je kandidatuur.

Wanneer je kandidatuur ontvankelijk verklaard werd, zal je door de coördinerende stagemeester uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Aan het selectiegesprek kan, afhankelijk van het opleidingsspecialisme waarvoor je kandidaat bent, een paratekennistest, een vaardighedentest, een psychologische test... voorafgaan. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je vooraf goed te informeren via de coördinerende stagemeester over de specialisme-specifieke beoordelingen.

Geselecteerd?

Ben je geselecteerd bent voor een vervolgopleiding in de specialistische geneeskunde? Raadpleeg de belangrijke informatie omtrent de administratieve verplichtingen in de opleiding.

Contact

Dr. Danny Mathysen
Opleidingscoördinator
Tel. +32 3 265 94 39
danny.mathysen@uantwerpen.be