Side header image

Postgraduaat in het rampenmanagement: profiel

Wat?

Vandaag de dag kunnen we niet anders dan rekening houden met rampen. Denk aan de drukke verkeerswegen, klimaatsveranderingen, terreurdreigingen,...  Bovendien telt de provincie Antwerpen tientallen Seveso-bedrijven. Dit zijn bedrijven die gevaarlijke stoffen bewerken, produceren, gebruiken of opslaan.

Bij rampen moet je snel beslissingen nemen zodat je de mogelijke schade aan mens en milieu zoveel mogelijk inperkt. In de opleiding postgraduaat rampenmanagement leer je hoe je tijdens een crisissituatie of bij een grootschalig incident een helikopterzicht behoudt. Dat gaat van de juiste instanties erbij betrekken tot op voorhand preventieve maatregelen treffen. De opleiding is heel gelaagd en bestaat uit verschillende modules, zodat je een pakket samenstelt dat aansluit bij jouw interesses en professionele achtergrond.

De opleiding is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en Campus Vesta, het multidisciplinaire opleidingscentrum voor veiligheidstrainingen van de provincie Antwerpen.

Voor wie?

Deze opleiding heeft als doelgroep de leidinggevenden van de verschillende hulpverleningsdisciplines.

Meer specifiek richt de opleiding zich tot:

  • Artsen en verpleegkundigen
  • Bevelvoerders van brandweer en politie
  • Veiligheidsverantwoordelijken van bedrijven, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
  • Beleidsverantwoordelijken van verschillende beleidsniveaus
  • Ambtenaren noodplanning

Om aan de opleiding te worden toegelaten dien je minstens in het bezit te zijn van een bachelor diploma. Afschriften van de diploma’s worden voor aanvang van de cursus ter beschikking gesteld.

Studenten die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, kunnen enkel worden toegelaten na een toelatingsproef en een gunstig advies van de examencommissie.