Slaagkansen verhogen? Twee sleutels daarvoor geven we gewoon weg: een bewuste studiekeuze en een goede voorbereiding. Onze activiteiten zetten je leerlingen op weg.

Wij bieden infosessies en workshops aan, die jij naar wens kan combineren in een carrousel. Maak je graag kennis met de campus of blijf je liever comfortabel op school? Het kan allebei. Contacteer ons. Wij zoeken samen met jou de perfecte formule, op maat van je school.

Daarnaast biedt de Universiteit Antwerpen ook extra hulpmiddelen aan die jou als leerkracht kunnen helpen om je leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen in het studiekeuzeproces.

Workshops, infosessies en campusrondleidingen

   Extra hulpmiddelen

   Workshop: ‘Aan de slag’

   ‘Aan de slag’ is een online voorbereidingsplatform waarmee je leerlingen hun voorkennis voor een bepaalde opleiding kunnen testen en bijschaven. Deze workshop laat hen proeven van het platform en biedt hen antwoord op verschillende vragen. Is hun kennis op het vlak van wiskunde, fysica of chemie bijvoorbeeld op peil om een specifieke opleiding te beginnen? Welke voorkennis Frans of Engels is nodig om de opleiding rechten aan te vatten? Hebben ze de juiste informatie- en studievaardigheden om te starten met een academische bachelor?

   De workshop duurt 50 minuten. Het is noodzakelijk dat elke leerling individueel kan werken aan een pc, laptop of tablet. 

   Zowel jij als je leerlingen kunnen ‘Aan de slag’ ook zelfstandig gebruiken: registreer je gratis.

   Workshop: Bibliotheek

   De focus van deze workshop (een combinatie van theorie en oefeningen) ligt op de digitale bibliotheek en op het omgaan met wetenschappelijke bronnen. De leerlingen kunnen voor hun eigen werkstuk relevante informatie opzoeken in wetenschappelijke publicaties en gaan dieper in op het beoordelen en verwerken van gevonden resultaten. Ook zonder onderwerpen kunnen leerlingen aan de slag met onze workshops, in plaats van met eigen opzoekingswerk ronden we de workshop af met een quiz.

   De workshop duurt 1,5 tot 2 uur, afhankelijk van hoeveel tijd er uitgetrokken wordt voor eigen opzoekingswerk. Denk eraan: 80% van de informatie die leerlingen in een universiteitsbibliotheek kunnen vinden, is geschreven in het (academisch) Engels.

   Zowel jij als je leerlingen kunnen via 'Aan de slag', het online voorbereidingsplatform van de Universiteit Antwerpen, ook een zelfstudiepakket raadplegen (voor en na de workshop gratis te raadplegen): registreer je gratis.​

   Het zelfstudiepakket is toegankelijk via het online voorbereidingsplatform. Individuele leerlingen kunnen, mits inschrijving, de bibliotheek bezoeken en materiaal ontlenen (tenzij de bibliotheek voor onze studenten is gereserveerd).

   Workshop: Taalvaardig starten in het hoger onderwijs

   Papers schrijven, wetenschappelijke teksten lezen of examenantwoorden formuleren. Een academische studie vereist een goede taalvaardigheid. In deze workshop maken de leerlingen kennis met het academisch Nederlands en met het taalaspect van verschillende studietaken.

   De workshop duurt 50 minuten. Een langere workshop, met extra oefeningen en toetsen, is mogelijk als de leerlingen toegang hebben tot een laptop of pc.

   Opgelet: er is veel interesse in deze workshop en het najaar van 2022 is al druk ingepland. Heb je interesse? Neem dan contact op en we bekijken wat nog mogelijk is.

   Infosessie: Toelatingsexamen en ijkingstoets

   Wist je dat je leerlingen hun slaagkansen in een wetenschappelijke of economische opleiding verhogen door deel te nemen aan een ijkingstoets? Wat is dat eigenlijk, die ijkingstoets? Is ze verplicht voor je leerlingen? Hoe bereiden ze zich voor en hoe kan jij als leerkracht daarbij helpen?

   Het toelatingsexamen arts is een uitdaging. Hoe kunnen je leerlingen zich daarop voorbereiden? Jij kan als leerkracht ondersteuning bieden en de voorbeeldvragen zelfs integreren in je eigen lessen.

   Een medewerker van de Universiteit Antwerpen gidst jou en je leerlingen in deze infosessie(s) door de belangrijkste inhoudelijke en praktische vragen. Voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke en/of economische opleidingen.

   Infosessie: Verhoog je slaagkansen

   Studeren in het hoger onderwijs is geen ‘walk in the park’. In deze infosessie geven we mee wat startende studenten kunnen doen om hun slaagkansen te vergroten. Hiervoor legden wij ons oor te luisteren bij onze studietrajectbegeleiders en studenten.

   Campusbezoek

   Als je met je leerlingen voor een of meerdere activiteiten naar onze campus komt, raden wij je een rondleiding aan. Een van onze studenten loodst je leerlingen langs aula’s en lokalen en toont je zijn of haar lievelingsplekjes op de campus en een aantal topwerken uit onze collectie hedendaagse kunst. De tips and tricks van het studentenleven krijgen je leerlingen er gratis bij.

   'Aan de slag', het online voorbereidingsplatform

   ​‘Aan de slag’ is een online voorbereidingsplatform voor toekomstige studenten, leerkrachten en studiekeuzebegeleiders secundair onderwijs. Het helpt je om leerlingen te ondersteunen bij vragen over hun studiekeuze en hun voorbereiding op het hoger onderwijs. De digitale pakketten geven namelijk een goed beeld van de voorkennis die in de opleidingen verwacht wordt; zij bieden ook de mogelijkheid om die voorkennis te testen en waar nodig bij te spijkeren.

   De focus van de zelfstudiepakketten ligt zowel op algemene competenties, zoals studievaardigheden en academisch Nederlands, als op vakspecifieke kennis, zoals wiskunde, wetenschappen en vreemde talen. Je vindt er zelftesten, leermateriaal en oefeningen voor zelfstudie thuis of in de klas. Daarnaast krijg je meer informatie over extra voorbereiding en ondersteuning.

   Je kan kiezen voor zelfstudiepakketten ter voorbereiding van een specifieke bacheloropleiding of je kan werken met pakketten die aansluiten bij een bepaald schoolvak.

   IJkingstoets

   ​Zijn je leerlingen klaar om aan een wetenschappelijke of economische opleiding te beginnen? Een prangende vraag waarop een ijkingstoets een antwoord kan geven. Deelname is niet voor alle opleidingen verplicht, maar wel aangeraden. Het verhoogt de slaagkansen van je leerlingen. Dankzij het advies krijgen ze een duidelijker beeld van hun academisch potentieel én bereiden ze zich efficiënter voor op een goede start in het hoger onderwijs. Bovendien kan jij in je lessen gebruik maken van de voorbeeldvragen.

   ​Individueel studieadvies

   De studentenbegeleider geeft individueel advies aan leerlingen die overwegen om zich in te schrijven aan de Universiteit Antwerpen, maar nog vragen hebben over hun studie. Dat is bijvoorbeeld zinvol bij twijfel tussen een aantal opleidingen of bij vragen over het leerkrediet.

   Een afspraak maken kan telefonisch bij het STIP: T +32 3 265 48 72.

   Tutoraat

   Heeft jouw school leerlingen die een extra duwtje in de rug verdienen om het secundair onderwijs succesvol te beëindigen? Zijn er leerlingen die meer zelfvertrouwen en studiemotivatie nodig hebben om te slagen? Tutoraat zet in op het verbeteren van de onderwijspositie van leerbedreigde leerlingen en wil zo hun doorstroom uit het secundair en hun instroom naar het hoger onderwijs verhogen.

   Studenten die geslaagd zijn in hun eerste jaar hoger onderwijs geven tijdens contactmomenten ondersteuning aan leerlingen uit kansengroepen. De contactmomenten bestaan enerzijds uit vakinhoudelijke ondersteuning, anderzijds wordt er gewerkt aan studiemethode en studiemotivatie. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd om de interesse van de leerlingen voor een bepaald vak aan te wakkeren en om de leefwereld van het hoger onderwijs te verkennen. De tutor wordt zo een rolmodel en vertrouwenspersoon die de drempel om verder te studeren helpt verkleinen.

   De contactmomenten duren maximaal 90 minuten en gebeuren in kleine groepjes van 3 tot 8 leerlingen. De tutoren zijn verbonden aan een van de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool, KdG Hogeschool, Hogere Zeevaartschool).

   Voorbereiden op het toelatingsexamen arts

   Het toelatingsexamen arts is verplicht voor iedereen die in Vlaanderen geneeskunde wil studeren en is voor veel leerlingen behoorlijk veeleisend. Daarom ontwikkelden de opleiding geneeskunde, samen met de geneeskundestudenten van EMSA (European Medical Students Association) een online lessenpakket, met een reeks van zes workshops. Het online lessenpakket bestaat uit een reeks kennisclips en oefeningen, waarin de verschillende onderdelen van het toelatingsexamen aan bod komen.

   Tijdens de workshops wordt, onder begeleiding van docenten geneeskunde, dieper ingegaan op de oefeningen. Deelname aan deze lessenreeks verhoogt de slaagkansen van de deelnemers aanzienlijk.

   Voorbereidende cursussen

   ​Sommige opleidingen organiseren in september voorbereidende cursussen. Startende studenten krijgen een stoomcursus om belangrijke voorkennis bij te schaven.

   Werk- en infoboek ‘Kijk op kiezen: stappenplan voor studie- en beroepskeuze’

   ​De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen heeft een werkboek ontwikkeld om leerlingen en leerkrachten te ondersteunen. Het is nuttig als ondersteuning in een individuele begeleiding of klassikale les.

   Het werkboek kost 10 euro en is te koop bij het STIP: stip@uantwerpen.be.

   Workshop studiekeuze voor late beslissers

   ​Deze workshop richt zich op leerlingen die nog twijfelen over hun studiekeuze. Tijdens een sessie van drie uur onderzoeken ze waar ze in hun studiekeuzeproces precies vastlopen en oefenen ze met één of meerdere topics van het werkboek ‘Kijk op Kiezen: stappenplan voor studie- en beroepskeuze’. Met het werkboek kunnen leerlingen ook thuis nog verder aan de slag.