Voorbereidingsplatform ‘Aan de slag’

Sfeerbeelden Stadscampus maart 2022 (14).jpg

'Aan de slag' is een online voorbereidingsplatform voor toekomstige studenten, leerkrachten en studiebegeleiders. Het biedt zelfstudiepakketten aan die leerlingen ondersteunen bij hun studiekeuze en voorbereiden op het hoger onderwijs. 

De pakketten bevatten algemene competenties zoals studievaardigheden en academisch Nederlands, maar ook vakspecifieke kennis zoals wiskunde, wetenschappen en vreemde talen. Leerlingen kunnen zelftesten maken, leermateriaal gebruiken en oefeningen doen in zelfstudie, zowel thuis als in de klas.  Er kan gekozen worden voor een pakket ter voorbereiding op een specifieke bacheloropleiding of aansluitend bij een bepaald schoolvak.

Voor wie?

 • alle toekomstige studenten die een nieuwe academische opleiding willen volgen
 • leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs
 • leerkrachten en studiekeuzebegeleiders uit het secundair onderwijs

Waar? op school, online

Wanneer? altijd beschikbaar

Workshop 'Aan de slag'

Workshop ontwerpen 2023 (3).jpg

De workshop 'Aan de slag' biedt een kennismaking met het voorbereidingsplatform en een antwoord op vragen van leerlingen over voorkennis

Is hun kennis van wiskunde, fysica of chemie bijvoorbeeld op peil voor een specifieke opleiding? Welke voorkennis Frans of Engels is nodig om de opleiding rechten aan te vatten? Hebben ze de juiste informatie- en studievaardigheden om te starten met een academische bachelor?

Voor wie?

 • alle toekomstige studenten die een nieuwe academische opleiding willen volgen
 • leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs
 • leerkrachten en studiekeuzebegeleiders uit het secundair onderwijs

Waar? op school, op de campus

Wanneer? op aanvraag

Duur: 50 minuten

Praktisch: Het is noodzakelijk dat elke leerling individueel kan werken aan een pc, laptop of tablet.

Workshop Informatievaardigheden

De focus van deze workshop ligt op de digitale bibliotheek en op het omgaan met wetenschappelijke bronnen.

Leerlingen leren aan de hand van theorie en oefeningen wetenschappelijke informatie herkennen en beoordelen. We bekijken waar we informatie kunnen vinden, alsook de voor- en nadelen van verschillende bronnen.

Als de leerlingen een onderwerp voor een schoolopdracht hebben, kunnen ze onder onze begeleiding zelf aan de slag gaan in onze databanken. Als er geen onderwerp is, voorzien we een langere versie van de theorie met oefeningen. We sluiten af met een quiz waar ze de opgedane kennis kunnen testen.

Voor wie? leerlingen van het 6de jaar secundair onderwijs

Waar? op campus

Wanneer? op aanvraag

Duur: anderhalf tot twee uur, afhankelijk van hoeveel tijd er uitgetrokken wordt voor eigen opzoekingswerk

Goed om weten:

 • 80% van de informatie die leerlingen in een universiteitsbibliotheek kunnen vinden, is geschreven in het (academisch) Engels.
 • Zowel jij als je leerlingen kunnen via 'Aan de slag', het online voorbereidingsplatform van de Universiteit Antwerpen, ook een zelfstudiepakket raadplegen (voor en na de workshop gratis te raadplegen). 
 • Individuele leerlingen kunnen, mits inschrijving, de bibliotheek bezoeken en materiaal uitlenen.

Ik ga verder studeren

igvs (1920 x 1280 px).png

Een studiekeuze maken, komt met heel wat vragen

 • Hoe kies je een studie?
 • Hoe overtuig je je ouders van je studiekeuze?
 • Met welk diploma heb je jobzekerheid?

Op ikgaverderstuderen.be ontdekken je leerlingen de antwoorden. 

​Voor wie? leerlingen die binnenkort de overstap naar het hoger onderwijs maken 

Waar? online

Infosessie ijkingstoets en toelatingsexamen

Wist je dat je leerlingen hun slaagkansen in een wetenschappelijke of economische opleiding verhogen door deel te nemen aan een ijkingstoets? Wat is dat eigenlijk, zo'n ijkingstoets? Is ze verplicht voor je leerlingen? Hoe bereiden ze zich voor en hoe kan jij als leerkracht daarbij helpen?

Het toelatingsexamen arts is een uitdaging. Hoe kunnen je leerlingen zich daarop voorbereiden? Jij kan als leerkracht ondersteuning bieden en de voorbeeldvragen zelfs integreren in je eigen lessen.

Een medewerker van de Universiteit Antwerpen gidst jou en je leerlingen in deze infosessie(s) door de belangrijkste inhoudelijke en praktische vragen.

Voor wie? alle leerlingen die geïnteresseerd zijn in een opleiding tot arts, tandarts, dierenarts of een economische of wetenschappelijke opleiding

Waar? op school of op de campus

Wanneer? tijdens het hele schooljaar

Duur: 50 minuten

Goed om weten: De infosessies over het toelatingsexamen en over de ijkingstoetsen kunnen afzonderlijk aangevraagd worden.

Lespakket toelatingsexamen arts

Voor het toelatingsexamen arts heeft de opleiding geneeskunde, samen met de studenten van EMSA (European Medical Students Association) en onder de begeleiding van docenten, een online lespakket ontwikkeld bestaande uit kennisclips, oefeningen en workshops. Deelname aan deze lessenreeks verhoogt de slaagkansen van leerlingen aanzienlijk.

Voor wie? leerlingen die interesse hebben in de opleiding geneeskunde en zich willen voorbereiden op het ingangsexamen

Waar? online + zes workshopdagen op Campus Drie Eiken

Goed om weten: Het totaalpakket kost 40 euro.

Infosessie 'Verhoog je slaagkansen'

​Studeren in het hoger onderwijs is geen 'walk in the park'. In deze infosessie geven we mee wat startende studenten kunnen doen om hun slaagkansen te verhogen. We legden hiervoor ons oor te luisteren bij onze studietrajectbegeleiders en studenten.

Voor wie? alle studiekiezers

Waar? op school of op de campus

Wanneer? tijdens het hele schooljaar

Duur: 50 minuten

Tutoraat

Heeft jouw school leerlingen die een extra duwtje in de rug verdienen om het secundair onderwijs succesvol te beëindigen? Zijn er leerlingen die meer zelfvertrouwen en studiemotivatie nodig hebben om te slagen? Tutoraat zet in op het verbeteren van de onderwijspositie van leerlingen die wat extra hulp kunnen gebruiken en wil zo hun doorstroom uit het secundair en hun instroom naar het hoger onderwijs verhogen.

Studenten die geslaagd zijn in hun eerste jaar hoger onderwijs geven tijdens contactmomenten ondersteuning aan leerlingen met diversiteitskenmerken. De contactmomenten bestaan enerzijds uit vakinhoudelijke ondersteuning; anderzijds wordt er gewerkt aan studiemethode en studiemotivatie. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd om de interesse van de leerlingen voor een bepaald vak aan te wakkeren en om de leefwereld van het hoger onderwijs te verkennen. De tutor wordt zo een rolmodel en vertrouwenspersoon die de drempel om verder te studeren helpt verkleinen.

De contactmomenten duren maximaal 90 minuten en gebeuren in kleine groepjes van 3 tot 8 leerlingen. De tutoren zijn verbonden aan een van de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool, KdG Hogeschool, Hogere Zeevaartschool).

Voor wie? Antwerpse studenten geven wekelijks bijles aan groepjes leerlingen uit het secundair.

Waar? De bijlessen gaan door op de scholen van de leerlingen zelf. We werken samen met 17 scholen in het Antwerpse.

Wanneer? In het eerste of tweede semester. Je kan je als student of leerling ook voor beide semesters engageren.

Duur? De bijlessen duren zo’n 75 tot 90 minuten, aansluitend op de schooluren van de tutees.

Voorbereidende cursussen

​Sommige opleidingen organiseren in september voorbereidende cursussen, waarin startende studenten een stoomcursus krijgen om belangrijke voorkennis bij te schaven. Er zijn ook zelfstudiepakketten waarmee je je goed kan voorbereiden op de door jou gekozen richting, net als een cursus om je academische taalvaardigheid te trainen. Ook als Nederlands niet je eerste taal is, kan je je hier extra op voorbereiden. Check zeker of er iets voor jou tussen zit.

Voor wie? toekomstige studenten die zich goed willen voorbereiden op hun opleiding

Waar? afhankelijk van de cursus op de campus of online