AlephQ, Flexible questioning software for educational institutions (only in Dutch)

Situatie vooraf

Een automatisch ondervraagsysteem kan een flinke tijdsbesparing betekenen voor docenten.  Echter, het merendeel van de systemen laat weinig ruimte voor antwoorden die verder reiken dan JUIST of FOUT of dan een vooraf gedefinieerd vast antwoord.  Vaak blijken meerkeuzevragen nog de meest geavanceerde optie. Met de huidige oplossingen hebben docenten weinig ruimte om complexe vragen testellen of alternatieve antwoord mogelijkheden in rekening te brengen.

Technologie

Binnen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie werd in samenwerking met het IT-departement een allesomvattend ondervraagsysteem ontwikkeld dat lesgevers toelaat om flexibeler vragen te stellen en ook te verbeteren: AlephQ.  Het systeem kijkt verder dan de klassieke meerkeuzevragen of invulvelden. Het laat de lesgever toe om complexe vragen te bouwen en deze automatisch te verbeteren. Daarnaast is het ook mogelijk om alternatieve antwoorden in te calculeren op basis van de door studentengegeven antwoorden.  AlephQ is ook in staat om antwoorden gedeeltelijk goed te keuren en berekeningswijzen en coherentie te evalueren.  Dit kan een handige oplossing zijn bij bijvoorbeeld vraagstukken: ook al is het eindresultaat niet correct, een student kan wel een deel van de berekeningswijze juist hebben.  Correcte antwoorden in willekeurige volgorde is in AlephQ eveneens geen probleem.  AlephQ betekent een tijd- en aldus kostenbesparende oplossing in een onderwijsomgeving waarde budgetten steeds schaarser worden.

Voor wie?

Het systeem werd in eerste instantie ontwikkeld voor academisch en hoger onderwijs, maar kan later nog uitgebreid worden naar andere toepassingen.

Over de onderzoekers

Raoul Deuss is domeincoördinator van de elektronische leeromgeving van de UAntwerpen, beheerd door e-campus in het IT-Departement.  Christine Lippens is praktijk assistent bij de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie waar ze lesgeeft aan 750 studenten in het domein van boekhouding.  Tegelijkertijd is ze werkzaam bij e-campus.  Beiden zijn ontwikkelaars van educatieve technologieën.

More information

University of Antwerp 

Valorisation Office

Middelheimlaan 1

2020 Antwerpen - Belgium

T +32 3 265 30 25

valorisatie@uantwerpen.be