Doctoraatsreglementen

Algemeen doctoraatsreglement (RvB 31.03.2020)

Het algemeen doctoraatsreglement geldt voor alle doctorandi van UAntwerpen. Het is van kracht sinds 31 maart 2020 en is van toepassing op nog te nemen beslissingen van zowel lopende als nog te starten doctoraten. Voor lopende doctoraten kunnen - zonder verplichting - reeds genomen beslissingen worden aangepast in het licht van het nieuwe reglement. 

Dit reglement bevat eveneens het algemeen charter voor doctorandi (gedragscode), het integriteitscharter voor doctorandi en promotoren verbonden aan de Universiteit Antwerpen, en een lijst van de studiegebieden waarbinnen een doctoraat aan onze universiteit kan worden behaald.

Facultaire doctoraatsreglementen en puntentabellen

De facultaire doctoraatsreglementen vormen een aanvulling op het algemeen doctoraatsreglement en zijn van toepassing op de doctorandi van de betreffende faculteit/het betreffende instituut.
Het puntensysteem voor de doctoraatsopleiding verschilt per faculteit/instituut. Voor sommige faculteiten zal de puntentabel pas binnenkort beschikbaar zijn (afhankelijk van wanneer je nieuwe facultaire doctoraatsreglement goedgekeurd is).

Voor volgende faculteiten is de puntentabel nog niet toegevoegd. Voor deze faculteiten is de puntentabel opgenomen in het aanvullende facultaire doctoraatsreglement of in een leidraad (zie hieronder).

  • Faculteit FBD puntentabel (FR) 
  • Faculteit GGW puntentabel (FR 12.12.2018) 
  • Associatiefaculteit NW puntentabel (AFR)
  • Faculteit RECH: zie Pintra (art. 18 facultair reglement)
  • Faculteit WET puntentabel (FR)

Leidraden

Onderstaande leidraden zijn voorlopig nog geldig, maar verdwijnen binnenkort, zodra de herwerkte puntentabel van je faculteit beschikbaar is.