Algemeen doctoraatsreglement

Het algemeen doctoraatsreglement geldt voor alle doctorandi van Universiteit Antwerpen. Het is van kracht sinds 20 februari 2024 en is van toepassing op nog te nemen beslissingen van zowel lopende als nog te starten doctoraten. Voor lopende doctoraten kunnen - zonder verplichting - reeds genomen beslissingen worden aangepast in het licht van het nieuwe reglement. 

Dit reglement bevat eveneens het algemeen charter voor doctorandi (gedragscode), het integriteitscharter voor doctorandi en promotoren verbonden aan onze universiteit, en een lijst van de studiegebieden waarbinnen een doctoraat aan onze instelling kan worden behaald.

Facultaire doctoraatsreglementen en puntentabellen

De facultaire doctoraatsreglementen vormen  een aanvulling op het algemeen doctoraatsreglement en zijn van toepassing op de doctorandi van de betreffende faculteit/het betreffende instituut. Het puntensysteem voor de doctoraatsopleiding verschilt per faculteit/instituut en vind je in het doctoraatsreglement van je faculteit/instituut.