Contact

In de verschillende faculteiten, instituten en departementen zijn er academische en administratieve contactpersonen die je kunnen helpen bij bepaalde aspecten van, of vragen over, je doctoraat: 

  • Bij de contactpersonen van de Antwerp Doctoral School kan je terecht voor vragen omtrent het opleidingskrediet, de voortgangsrapportering doctoraatsopleiding, het afsluiten van je doctoraatsopleiding, dubbeldoctoraten, etc.
  • Bij de administratieve contactpersonen kan je terecht voor allerhande praktische vragen betreffende de toelating tot het doctoraat, de voortgangsrapportering onderzoek, het neerleggen van het doctoraat, de taal van het proefschrift, de verdediging e.d. Veel informatie vind je uiteraard ook in het algemene doctoraatsreglement.
  • Bij de academische contactpersonen kan je terecht voor vragen die meer inhoudelijk zijn. De academische coördinatoren vormen bovendien het aanspreekpunt bij problemen. Voor de associatiefaculteiten zijn de onderzoekscoördinatoren het eerste aanspreekpunt.
  • Bij de ombudspersoon kan je terecht als je bemiddeling in conflictsituaties nodig hebt.
  • Er zijn ook vertrouwenspersonen binnen de Antwerp Doctoral School voor hulp bij werkgerelateerde problemen van psychosociale aard.