Deze procedure is gebaseerd op de richtlijnen in het algemeen doctoraatsreglement van Universiteit Antwerpen. Elke fase wordt uitgebreid toegelicht (zie navigatie).

FASE 1: Bij de aanvang van het doctoraat

1. Toelating tot het doctoraat en inschrijving

  • Stap 1: Zoek een onderwerp en een promotor
  • Stap 2: Zoek financiering
  • Stap 3: Dien je aanvraag in bij de Centrale Onderwijsadministratie
  • Stap 4: indien van toepassing: Registreer je bij de Dienst Personeel & Organisatie

2. Aspecten geheimhouding regelen

FASE 2: Verplichtingen tijdens het doctoraat

1. Jaarlijkse herinschrijving
2. Aanmaken van ORCID ID 
3. Indienen voortgangsrapportering doctoraatsonderzoek
4. Doctoraatsopleiding
5. Indienen jaarlijkse voortgangsrapportering doctoraatsopleiding

FASE 3: Opmaken van het proefschrift

1. Taal proefschrift bepalen
2. De opmaak en de vorm van het proefschrift
3. Aspecten geheimhouding regelen

FASE 4: Voorbereiding van verdediging (in 9 stappen)

Stap 1: Indienen proefschrift bij individuele doctoraatscommissie (IDC)
Stap 2: Afsluiten doctoraatsopleiding
Stap 3: Samenstellen jury
Stap 4: Indienen proefschrift bij jury
Stap 5: Eventuele voorverdediging en organisatie openbare verdediging
Stap 6: Aankondiging verdediging
Stap 7: Verwerking aankondiging en voorbereiding supplement bij het getuigschrift
Stap 8: Proefschrift in bewaring geven bij de Centrale Bibliotheek (digitaal + op papier)
Stap 9: Openbare verdediging

FASE 5: Na de verdediging

1. Afgifte diploma
2. Talent Center voor jonge onderzoekers
3. Vacatures postdoctorale onderzoekers

Contact

Antwerp Doctoral School
Campus Middelheim - Gebouw E, E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen, BELGIUM