Deze procedure is gebaseerd op de richtlijnen in het algemeen doctoraatsreglement van Universiteit Antwerpen. Elke fase wordt uitgebreid toegelicht (zie navigatie).

Aanvang van het doctoraat

1. Toelating tot het doctoraat en inschrijving

  • Stap 1: Zoek een onderwerp en een promotor
  • Stap 2: Zoek financiering
  • Stap 3: Dien je aanvraag in bij de Centrale Onderwijsadministratie
  • Stap 4: Indien van toepassing: Registreer je bij de Dienst Personeel & Organisatie

2. Aspecten geheimhouding regelen

Verplichtingen tijdens het doctoraat

1. Jaarlijkse herinschrijving
2. Aanmaak ORCID ID 
3. Verplichte training 'Mind the GAP'
4. Indienen voortgangsrapport doctoraatsonderzoek
5. Doctoraatsopleiding
6. Indienen jaarlijks voortgangsrapport doctoraatsopleiding
7. ADS Doctoral Day

Opmaak van het proefschrift

1. Taal van het proefschrift bepalen
2. De opmaak en de vorm van het proefschrift
3. Aspecten geheimhouding regelen
4. Preventieve screening van het proefschrift op plagiaat

Voorbereiding van de verdediging (in 9 stappen)

Stap 1: Afsluiten doctoraatsopleiding
Stap 2: Indienen proefschrift bij individuele doctoraatscommissie (IDC)
Stap 3: Samenstellen doctoraatsjury
Stap 4: Indienen proefschrift bij doctoraatsjury
Stap 5: Eventuele voorverdediging en organisatie openbare verdediging
Stap 6: Aankondiging verdediging
Stap 7: Verwerking aankondiging en voorbereiding supplement bij het getuigschrift
Stap 8: Proefschrift in bewaring geven bij de Universiteitsbibliotheek (digitaal + op papier)
Stap 9: Openbare verdediging

Na de verdediging

1. Afgifte van het diploma
2. Talent Center voor jonge onderzoekers
3. Vacatures postdoctorale onderzoekers

Contact

Antwerp Doctoral School
Campus Middelheim - Gebouw E, E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen, BELGIUM