Douane en Accijnzen

Permanente Vorming

De Permanente Vorming Douane en Accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding die in samenspraak met de FOD Financiën en met medewerking van de privésector wordt georganiseerd door de UAntwerpen (Nederlandstalig luik) en de ULiège (Franstalig luik). De lesgevers in de opleiding  'douane en accijnzen' komen uit de academische wereld, de administratie, de advocatuur en de privésector.

In een eerste fase wordt een algemeen programma georganiseerd.

Deelnemers die met succes het algemene programma afronden kunnen inschrijven in het specialisatieprogramma dat opgebouwd is uit verschillende modules. Deelnemers die zowel het algemene programma als alle specialisatiemodules hebben doorlopen, kunnen opteren om een eindverhandeling  te schrijven. 

Bij het uitwerken het geheel van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework

De Permanente Vorming Douane en Accijnzen neemt deel aan het pilootproject van de Europese Commissie, dat ertoe strekt academische programma's te erkennen in het domein van douanerechten. Meer informatie over deze erkenning ('EU Customs Certificate of Recognition') dat een label of excellence is voor academische douaneprogramma's, is te vinden via deze link.

Stuurgroep

Bruno Peeters (voorzitter), Eric Van Dooren, Marc Pirenne, Marc Bourgeois, Frieda Coosemans, Steve Mees, Werner Rens, Olivier Schoenmaeckers, Luc Van de Velde-Poelman, Jan Van Wesemael, Kristian Vanderwaeren.

In samenwerking met:

 

 

 

 

Meer info over opleidingen binnen het domein douane en accijnzen

Contact

Antwerp Tax Academy Stadscampus Gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 31 15
antwerptaxacademy@uantwerpen.be

2019

Havenuitstap & uitreiking getuigschriften algemene module permanente vorming douane en accijnzen



2018

Havenuitstap & uitreiking getuigschriften algemene module permanente vorming douane en accijnzen