De permanente vorming douane en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding die in samenspraak met de FOD Financiën en met medewerking van de privésector wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen (Nederlandstalig luik) en de ULiège (Franstalig luik). De lesgevers in deze opleiding komen uit de academische wereld, de administratie, de advocatuur en de privésector.

Nationale erkenning 

In een eerste fase wordt een algemeen programma georganiseerd. 

Dit basisprogramma is reeds nationaal erkend in functie van de erkenning als douanevertegenwoordiger. 

Het programma komt inhoudelijk tegemoet aan de voorwaarden zoals bepaald in het MB van 21 januari 2021 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen in België inzake douane, - btw en accijnsreglementering in het bijzonder m.b.t. de indiening van de douaneaangiften. 

Europese erkenning

Deelnemers die met succes het algemene programma hebben afgerond, kunnen inschrijven in het specialisatieprogramma dat opgebouwd is uit verschillende modules. Deelnemers die zowel het algemene programma als alle specialisatiemodules hebben doorlopen, kunnen opteren om een eindverhandeling te schrijven. 

Bij het uitwerken van het geheel van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework. Beide programma's zijn ontwikkeld rond het EU-kader voor douanevaardigheden. 

Als enige Vlaamse universiteit werd zowel het specialisatieprogramma als onze masteropleiding in dit verband door de Europese Commissie officieel erkend als een hoogwaardige douanespecifieke opleiding. Meer informatie over dit 'EU Customs Certificate of Recognition'-keurmerk voor academische douaneopleidingen is te vinden via deze link.

Stuurgroep

Bruno Peeters (voorzitter), Eric Van Dooren, Kristian Vanderwaeren, Marc Bourgeois, Frieda Coosemans, Yves Melin, Olivier Schoenmaeckers, Luc Van de Velde-Poelman, Jan Van Wesemael, Rik Smet, Ward Lietaert, Sanja Sanhinovic.                                               

In samenwerking met: