De permanente vorming douane en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding die in samenspraak met de FOD Financiën en met medewerking van de privésector wordt georganiseerd door de UAntwerpen (Nederlandstalig luik) en de ULiège (Franstalig luik). De lesgevers in deze opleiding komen uit de academische wereld, de administratie, de advocatuur en de privésector.


In een eerste fase wordt een algemeen programma georganiseerd.

Deelnemers die met succes het algemene programma afronden kunnen inschrijven in het specialisatieprogramma dat opgebouwd is uit verschillende modules. Deelnemers die zowel het algemene programma als alle specialisatiemodules hebben doorlopen, kunnen opteren om een eindverhandeling  te schrijven. 

Bij het uitwerken van het geheel van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework

De permanente vorming douane en accijnzen neemt deel aan het pilootproject van de Europese Commissie, dat ertoe strekt academische programma's te erkennen in het domein van douanerechten. Meer informatie over deze erkenning ('EU Customs Certificate of Recognition') dat een label of excellence is voor academische douaneprogramma's, is te vinden via deze link.

Stuurgroep

Bruno Peeters (voorzitter), Eric Van Dooren, Kristian Vanderwaeren, Marc Pirenne, Marc Bourgeois, Frieda Coosemans, Steve Mees, Yves Melin, Olivier Schoenmaeckers, Luc Van de Velde-Poelman, Jan Van Wesemael.

In samenwerking met: