De permanente vorming douane en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding die in samenspraak met de FOD Financiën en met medewerking van de privésector wordt georganiseerd door de UAntwerpen (Nederlandstalig luik) en de ULiège (Franstalig luik). De lesgevers in deze opleiding komen uit de academische wereld, de administratie, de advocatuur en de privésector.

In een eerste fase wordt een algemeen programma georganiseerd.

Deelnemers die met succes het algemene programma afronden kunnen inschrijven in het specialisatieprogramma dat opgebouwd is uit verschillende modules. Deelnemers die zowel het algemene programma als alle specialisatiemodules hebben doorlopen, kunnen opteren om een eindverhandeling  te schrijven. 

Bij het uitwerken van het geheel van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework. Beide programma's zijn ontwikkeld rond het EU-kader voor douanevaardigheden en onze masteropleiding is in dit verband door de Europese Commissie officieel erkend als een hoogwaardige douanespecifieke opleiding. Meer informatie over dit 'EU Customs Certificate of Recognition'-keurmerk voor academische douaneopleidingen is te vinden via deze link.

Stuurgroep

Bruno Peeters (voorzitter), Eric Van Dooren, Kristian Vanderwaeren, Marc Bourgeois, Frieda Coosemans, Yves Melin, Olivier Schoenmaeckers, Luc Van de Velde-Poelman, Jan Van Wesemael, Rik Smet, Ward Lietaert, Sanja Sanhinovic, Geert Veughs.                                               

In samenwerking met: