Het algemene programma van de permanente vorming Douane en Accijnzen editie 2021

Doelgroep van het algemene programma Douane en Accijnzen

De opleiding Douane en Accijnzen staat open voor een gemengd publiek van deelnemers: ambtenaren, magistraten, dienstverleners (advocaten, consultants,…) en werknemers uit de privésector waaronder ook leidinggevende personen. Minimumvereiste voor deelname aan het algemene programma is het reeds behaald hebben van een bacheloropleiding of, mits voorafgaande toelating, een daaraan gelijkwaardig bekwaamheidsniveau als gevolg van voldoende relevante ervaring en/of bijkomende opleidingen.

Cursusinformatie

In het algemene programma worden de basisbegrippen en leerstukken binnen het brede domein van douane en accijnzen belicht door docenten uit zowel de praktijk als uit de academische wereld. Deelnemers aan dit programma verwerven daardoor een algemeen en actueel overzicht van de verschillende juridische, economische en fiscale aspecten van douane en accijnzen.

Dit programma omvat 8 lesdagen (2 x 4 dagen – ma/di/do/vr), telkens van 9.15 tot 12.15 uur en van 13.45 tot 16.45 uur met lunchpauze. De opleiding is gespreid over twee lesweken, met twee weken tussen.

Deze lessenreeks wordt afgerond met een elektronisch examen. Dit examen heeft de vorm van meerkeuzevragen over alle onderdelen van de gedoceerde leerstof. Er wordt een certificaat uitgereikt indien minstens 60% is behaald en in principe een individuele aanwezigheidsgraad van 6/8 (overmachtssituaties inbegrepen) is bereikt. 

Cursusmateriaal

Er wordt voorzien in digitaal cursusmateriaal o.m. powerpoint, documentatiebundels (rechtsleer, rechtspraak, …), aangevuld met de wetgevingsbundel 'Douane en Accijnzen 2020' samengesteld door prof. E. Van Dooren en uitgegeven door KnopsPublishing en het boek 'Douane en Accijnzen toegepast' van K. Celis en J. Verbeken , uitgegeven bij Intersentia, 2018. Het digitaal cursusmateriaal zal ter beschikking worden gesteld via de elektronische leeromgeving van de universiteit.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula nog te bepalen
2000 Antwerpen

Prijs

De inschrijvingsprijs voor het algemene programma bedraagt 2.500 EUR. Hierin zit vervat het ter beschikking gesteld studiemateriaal, de wetgevingsbundel 'Douane en Accijnzen 2020' samengesteld door prof. E. Van Dooren, het boek 'Douane en Accijnzen toegepast' van K. Celis en J. Verbeken, de lunches en dranken.

Inschrijven

Inschrijven uitsluitend online, via deze webpagina.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de Permanente Vorming Douane & Accijnzen, laat dan hier uw gegevens achter.

Om interactiviteit tijdens de sessies te bevorderen wordt het aantal inschrijvingen beperkt tot 40 deelnemers.

Neem contact op met Iman Migo indien u vragen heeft over uw inschrijving (voorwaarden, timing,....).

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • Alle aanvragen tot erkenning in het kader van OVB, IGO en IAB zijn ingediend bij de bevoegde instanties. 
  • Het is vereist dat deelnemers effectief aanwezig zijn en de handtekenlijst ondertekenen. Vervanging door een collega is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf, schriftelijk in kennis gesteld.
  • Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof (48 uren) en opleidingscheques. 
  • Erkenning betaald educatief verlof in het kader van het  PC. 226 is van toepassing.

Programma

Contact

Antwerp Tax Academy Stadscampus Gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 31 15
ata.nexus@uantwerpen.be

Volg ons op