Standpunten

In deze rubriek zal ATA, sporadisch, gemotiveerde standpunten publiceren.