Jaarverslag

Het interfacultair instituut voor belastingwetenschap 'Antwerp Tax Academy' werd opgericht op 20 november 2012 en is een samenwerking tussen de faculteiten Rechten, Letteren & Wijsbegeerte, Bedrijfswetenschappen en Economie, Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen, het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer en de Antwerp Management School.

Het maatschappelijk doel van de Antwerp Tax Academy bestaat in het bevorderen, faciliteren en uitvoeren van multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in het domein van de belastingen.

In onze jaarverslagen kan u een een overzicht vinden van alle werkzaamheden van ATA, alsook een blik op de ontstaansgeschiedenis en de vooropgestelde doelen.

We willen graag de Universiteit Antwerpen, de Onderzoeksraad, de verschillende betrokken faculteiten en instituten en alle sympathisanten en geïnteresseerden bedanken voor de steun aan het instituut. We danken u voor  de interesse die u toont in Antwerp Tax Academy. Verdere informatie kan u altijd vinden op de website www.antwerptaxacademy.be.