Het interfacultair instituut voor belastingwetenschap Antwerp Tax Academy werd opgericht op 20 november 2012 en is een samenwerking tussen de faculteiten Rechten, Letteren & Wijsbegeerte, Bedrijfswetenschappen en Economie, Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen, het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer en de Antwerp Management School.

Het maatschappelijk doel van de Antwerp Tax Academy bestaat in het bevorderen, faciliteren en uitvoeren van multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in het domein van de belastingen.

De jaarverslagen geven een overzicht van alle werkzaamheden van ATA, alsook een blik op de ontstaansgeschiedenis en de vooropgestelde doelen.

Graag willen we de Universiteit Antwerpen, de Onderzoeksraad, de verschillende betrokken faculteiten en instituten en alle sympathisanten en geïnteresseerden danken voor de steun aan en de interesse betoond in de Antwerp Tax Academy.