Leden

*geassocieerd lid

Emeriti


De Antwerp Tax Academy vloeit voort uit een rijke traditie van fiscaal onderzoek in Antwerpen. We willen hier dan ook een plaats geven aan de emeriti die deze traditie mee vorm gaven: