Rik Smet ontving een eervolle vermelding bij de uitreiking van de Tax Thesis Award van de European Association of Tax Law Professors

Dr. Rik Smet (gastprofessor UAntwerpen en coordinator van de opleiding douane en accijnzen) ontving op het jaarlijks congres van de European Association of Tax Law Professors een eervolle vermelding bij de uitreiking van de Tax Thesis Award 2021 met zijn proefschrift  “Tax treaty power in a federal form of government' Een samenvatting van zijn proefschrift vindt u hier. 

Proficiat aan Rik! 

Luisa Scarcella winnaar van de Tax Thesis Award van de European Association of Tax Law Professors

Dr. Luisa Scarcella (post doc onderzoekster van DigiTax) werd op het jaarlijks congres van de European Association of Tax Law Professors uitgeroepen tot winnaar van de Tax Thesis Award 2021 met haar proefschrift “Taxing cryptocurrencies. The VAT treatment of Bitcoin as a case-study”. Een samenvatting van haar proefschrift vindt u hier. 

Proficiat aan Luisa!

Jef Van Eyndhoven promoveert tot doctor in de rechten

Op 2 december 2020 verdedigde Jef Van Eyndhoven onder promotorschap van prof. dr. Bruno Peeters met succes zijn proefschrift met als titel: 'De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen. Een pleidooi voor een doordachte depenalisering.'

Lees hier de samenvatting van het proefschrift.

 Nieuwe editie handboek Belgisch belastingrecht en nieuwe editie fiscale wetgevingsbundel

De 26ste editie van het handboek Belgisch belastingrecht is inmiddels verschenen.

Sinds september 2020 is ook de nieuwe editie van de wetgevingsbundel fiscaal recht beschikbaar.

Rik Smet promoveert tot doctor in de rechten

​De titel van zijn proefschrift luidt: 'Fiscale verdragsbevoegdheden in een federale staatsstructuur'.

Op 23 juni 2020 verdedigde Rik Smet onder het promotorschap van prof. dr. Bruno Peeters en prof. dr. Anne Van de Vijver zijn proefschrift met als titel 'fiscale verdragsbevoegdheden in een federale staatsstructuur' met succes.

Lees de samenvatting van het proefschrift. 

Persoonlijke webpagina van Rik Smet.

Antwerp Tax Academy in de pers

L'insécurité juridique actuelle du ruling fiscal

L'Echo, 31 oktober 2020 -  website

Fiscaletweetrapsraket viseert kadastraal inkomen

Trends, 10 december 2020 - interview - website
Prof. dr. Bruno Peeters bepleit het voorstel om in plaats van het onaangepaste kadastraal inkomen, de reële netto-inkomsten uit de verhuring van onroerende goederen te belasten.

Rechtszekerheid bij fiscale ruling is zoek

De Tijd, 9 december 2020 - opiniestuk professoren fiscaliteit - website

'Een ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen moet door de hele FOD Financiën gerespecteerd worden. De geboden rechtszekerheid wordt helaas te vaak ondergraven bij die FOD zelf. De geloofwaardigheid van België als investeringsland komt in het gedrang'.

Waarom geen bevrijdende vermogensbelasting?

De Standaard, 12 april 2016 - website

'Het idee van Peeters is dat er jaarlijks een vermogenswinstbelasting betaald wordt, maar dat die verrekend kan worden met de te betalen schenkingsrechten bij een schenking of successierechten bij overlijden. Zeg maar een ‘bevrijdende vermogensbelasting'.

Tax shift

De Standaard, 21 april 2015 - website

“Alleen al binnen personenbelasting kan tax shift van 8,7 miljard euro. Binnen het systeem van de personenbelasting is een tax shift van 8,7 miljard euro mogelijk. Dat berekende de Antwerp Tax Academy onder leiding van de professoren Bruno Peeters en Gerlinde Verbist. Daarvoor moeten wel veel fiscale taboes op de schop.” 

Le Soir, 21-22 maart, 2015. 

"Réforme fiscale: les pistes à suivre.'Le Soir' a collaboré avec six experts pour imaginer une réforme fiscale ambitieuse."

Groot fiscaal verkiezingsdebat

Deredactie.be - 18 februari 2014: "Herbekijk het Groot Fiscaal Verkiezingsdebat" - website

Deredactie.be - 19 februari 2014: "België is fiscaal paradijs voor grote bedrijven" - website

De Tijd: "D-FactoVerkiezingen" - download

Hervorming Belgisch belastingstelsel

De Standaard - 20 november 2013: "Versieringen moeten uit fiscale kerstboom"

Datamining kan voor doorbraak zorgen in strijd tegen fraude

De Standaard - 6 november 2013 - download
Gazet van Antwerpen/Belang van Limburg - 6 november 2013 - download
Het Laatste Nieuws - 6 november 2013 - download
Metro - 6 november 2013 - download

Yahoo! Nieuws - 5 november 2013 - link
Emerce.nl - Online Business Media and Marketing - 5 november 2013 - link

Ter gelegenheid van de start van ATA

Het Nieuwsblad - 23 februari 2013 - website
De Standaard - 21 februari 2013 - website
Le Vif - Trends - Tendences 22 februari 2013 - website
Het Laatste Nieuws 21 februair 2013 - website
Metro 18 februari 2013 - download
Knack 15 februari 2013 - website