De Mexicaanse collectie omvat op dit ogenblik meer dan 21.000 titels, die een veelzijdig beeld bieden van het heden en verleden van Mexico. De voornaamste onderwerpen in deze collectie zijn:

  • geschiedenis
  • literatuur
  • antropologie
  • onderwijs
  • archeologie
  • kunst
  • taalkunde
  • geografie

De Mexicaanse collectie bestaaat zowel uit boeken als tijdschriften (Proceso, Letras Libres, Artes de México, o.a.) en is opgenomen in de catalogus van de Bibliotheek van de Universiteit Antwerpen.

Op zoek naar inspiratie? Elke maand zetten we een thema in de kijker van onze Mexicaanse bibliotheek.

 

Gebruik van de Mexicaanse collectie

De Mexicaanse boekencollectie is ondergebracht in de magazijnen van de Bibliotheek Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Het raadplegen en/of uitlenen van boeken kan ter plaatse gebeuren met uw studentenkaart of lezerskaart en tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Stadscampus.

Zoekt u informatie over een specifiek onderwerp? Maak dan zeker vooraf een afspraak met onze bibliothecaris Silvia Reliz. Zij kan u gericht helpen in uw zoektocht.

Meer info over het gebruik van de universiteitsbibliotheek.

Online catalogus raadplegen

De boekencollectie van het Centrum voor Mexicaanse Studiën is opgenomen in de online catalogus van Anet.

De boeken die tot de Mexicaanse collectie behoren, dragen het plaatskenmerk MAG -MEX(+VOLGNUMMER).

Over de collectie

Het boekenfonds van het Centrum voor Mexicaanse Studiën wordt voortdurend aangevuld met waardevolle boeken en tijdschriften over Mexico en wordt geraadpleegd door een groot aantal geïnteresseerden in binnen- en buitenland.

De voornaamste voedingsbodem voor de collectie zijn de boekenschenkingen van belangrijke Mexicaanse instellingen, zoals uitgeverijen, nationale instituten en universiteiten. De andere publicaties werden aangekocht of verkregen door ruilovereenkomsten met andere Europese bibliotheken die in Mexico gespecialiseerd zijn.

Ontdek de nieuwste aanwinsten van onze collectie!

Interbibliothecaire leen (IBL)

Indien het moeilijk is om de Mexicaanse bibliotheek ter plaatse te raadplegen of documenten in leen op te vragen, kan u via de openbare bibliotheek waar u geregistreerd bent gebruik maken van de dienst voor Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).  

Deze interbibliothecaire bruikleendienst zorgt er voor dat men materialen en documenten uit de collectie van een andere bibliotheek kan raadplegen of lenen.

Contacteer uw openbare bibliotheek voor meer info.