Het interfacultair Centrum voor Mexicaanse Studiën (CMS) van de Universiteit Antwerpen werd op 28 februari 1990 opgericht op basis van een bilaterale overeenkomst tussen de Mexicaanse overheid en de Vlaamse Gemeenschap.

De voornaamste doelstelling van het CMS bestaat erin een ruim publiek te documenteren en te informeren, en op die manier bij te dragen tot een grotere bekendmaking van het Mexicaanse culturele en intellectuele patrimonium in Vlaanderen, België en Europa.

Het CMS omvat een Leerstoel voor Mexicaanse Studiën en een gespecialiseerde onderzoeksbibliotheek en is gehuisvest in de Bibliotheek Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.