Lenen

De meeste boeken kunnen worden uitgeleend, tenzij anders vermeld op het boek.

Referentiewerken (woordenboeken, encyclopedieën, ...), tijdschriften, preciosa en archiefstukken worden in de regel niet uitgeleend.
 

  Aantal volumes (*) Leenperiode
UAntwerpen personeelsleden, doctorandi en emeriti 30 volumes 3 maanden
UAntwerpen studenten 15 volumes 3 weken
Studenten AUHA (**) 10 volumes 3 weken
AUHA-personeelsleden en gepensioneerden 10 volumes 3 weken
Oud-studenten
(Universiteit Antwerpen, AUHA (**))
10 volumes 3 weken
Anderen 10 volumes 3 weken


(*) Het maximum aan uitgeleende volumes geldt voor de boeken uit alle campusbibliotheken samen.
(**) AUHA, Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Hogere Zeevaartschool, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote-Hogeschool.

De universiteitsbibliotheek kan ieder uitgeleend werk terugvragen voor het einde van de toegestane leenperiode.

Verlengen

Je kan de uitleentermijn van een boek tot drie maal verlengen. Dit moet gebeuren voor de normale uitleentermijn verstreken is.
Boeken die gereserveerd werden door andere gebruikers, kunnen niet meer verlengd worden. 

Verlengen kan:

Te laat

Drie dagen voordat de uitleentermijn zal verstrijken, ontvang je per e-mail een herinneringsmail.

Wanneer de uitleenperiode verstreken is, ontvang je via e-mail of per post een rappel.
 

  • 1ste rappel: 1,20 euro (ongeacht het aantal volumes) 
  • 2de rappel: 2,50 euro (ongeacht het aantal volumes)
  • 3de rappel: 5,00 euro (ongeacht het aantal volumes)

+ 0,10 euro per volumer per dag na de eerste rappel (max 1,20 euro per boek) als de boeken niet meteen na de 1ste rappen worden ingeleverd.

Als een boek verloren of beschadigd is, neem je contact op met de balie van de uitlenende bibliotheek.


Reserveren

​Voor boeken bepaal je zelf bij je aanvraag op welke campus je het boek wenst op te halen.

Tijdschriften worden geleverd aan de balie van de bibliotheek waar het tijdschrift zich bevindt. Je kan het ter plaatse raadplegen, kopiëren of scannen.

​Procedure

  • Zoek het werk op in de catalogus
  • Klik op de rode knop 'vraag aan' en volg de instructies.

Opvolging

Van zodra het gereserveerde boek klaar staat, krijg je hiervan een bericht via e-mail.

Je kan een overzicht van je aanvragen terugvinden via Mijn Bibliotheek.