Lenen

De meeste boeken kunnen worden uitgeleend, tenzij anders vermeld op het boek.

Referentiewerken (woordenboeken, encyclopedieën, ...), tijdschriften, preciosa en archiefstukken worden in de regel niet uitgeleend.
 


Aantal volumes (*)
Leenperiode
UAntwerpen personeelsleden, doctorandi en emeriti
30 volumes
3 maanden
UAntwerpen studenten
15 volumes
3 weken
Studenten AUHA (**)
10 volumes
3 weken
AUHA-personeelsleden en gepensioneerden
10 volumes
3 weken
Oud-studenten
(Universiteit Antwerpen, AUHA (**))
10 volumes
3 weken
Anderen
10 volumes
3 weken


(*) Het maximum aan uitgeleende volumes geldt voor de boeken uit alle campusbibliotheken samen.
(**) AUHA, Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Antwerp Maritime Academy, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote-Hogeschool.

De universiteitsbibliotheek kan ieder uitgeleend werk terugvragen voor het einde van de toegestane leenperiode.

Verlengen

Je kan de uitleentermijn van een boek tot drie maal verlengen. Dit moet gebeuren voor de normale uitleentermijn verstreken is.
Boeken die gereserveerd werden door andere gebruikers, kunnen niet meer verlengd worden. 

Verlengen kan:

Te laat

Drie dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvang je een herinneringsmail.​

Als je uitleenperiode verstreken is, kan je geen gebruik meer maken van de diensten van de bibliotheek. Het is dan niet mogelijk om nieuwe werken te ontlenen, aan te vragen of om een werkplek te reserveren via Take a Seat.

Van zodra je de werken inlevert, kan je opnieuw gebruik maken van onze diensten.

Als de werken na 31 werkdagen nog niet ingeleverd zijn, zal je gevraagd worden de werken te vergoeden. Hiervoor zal er een administratieve kost worden aangerekend.

Als een boek verloren of beschadigd is, neem je contact op met de helpdesk of met de balie van de uitlenende bibliotheek.

Reserveren

​Voor boeken bepaal je zelf bij je aanvraag op welke campus je het boek wenst op te halen.

Tijdschriften worden geleverd aan de balie van de bibliotheek waar het tijdschrift zich bevindt. Je kan het ter plaatse raadplegen, kopiëren of scannen.

​Procedure

  • Zoek het werk op in de catalogus
  • Klik op de rode knop 'vraag aan' en volg de instructies.

Opvolging

Van zodra het gereserveerde boek klaar staat, krijg je hiervan een bericht via e-mail.

Je kan een overzicht van je aanvragen terugvinden via Mijn Bibliotheek.