Lenen

De meeste boeken kunnen worden uitgeleend, tenzij anders vermeld op het boek.

Referentiewerken (woordenboeken, encyclopedieën, ...), tijdschriften, preciosa en archiefstukken worden in de regel niet uitgeleend.
 


Aantal volumes (*)
Leenperiode
UAntwerpen personeelsleden, doctorandi 
30 volumes
3 maanden
UAntwerpen studenten
15 volumes
3 weken
Andere
10 volumes
3 weken


(*) Het maximum aan uitgeleende volumes geldt voor de boeken uit alle campusbibliotheken samen.

De universiteitsbibliotheek kan ieder uitgeleend werk terugvragen voor het einde van de toegestane leenperiode.

Verlengen

Je kan de uitleentermijn van een boek tot drie maal verlengen. Dit moet gebeuren voor de normale uitleentermijn verstreken is.
Boeken die gereserveerd werden door andere gebruikers, kunnen niet meer verlengd worden. 

Verlengen kan:

Te laat

Drie dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvang je een herinneringsmail.​

Als je uitleenperiode verstreken is, kan je geen gebruik meer maken van de diensten van de bibliotheek. Het is dan niet mogelijk om nieuwe werken te ontlenen, aan te vragen of om een werkplek te reserveren via Take a Seat.

Van zodra je de werken inlevert, kan je opnieuw gebruik maken van onze diensten.

Als de werken na 31 werkdagen nog niet ingeleverd zijn, zal je gevraagd worden de werken te vergoeden. Hiervoor zal er een administratieve kost worden aangerekend.

Als een boek verloren of beschadigd is, neem je contact op met de helpdesk of met de balie van de uitlenende bibliotheek.