Archief

Bekijk onderstaande documenten en foto's uit het archief van het Centrum voor Mexicaanse Studiën.

Archief activiteiten

Archief congressen

Bekijk hier de voorbije congressen.

IMPRENTA – PINTURA – IMPRESIONES RECÍPROCAS. De invloed van de Vlaamse typografie en schilderkunst in Mexico (XVIde en XVIIde eeuw)

In de 16de en 17de eeuw kenden de boekdrukkunst en schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden een ongekend hoogtepunt. Talrijke drukkershuizen en schildersateliers slaagden erin hun werk in zulke mate te perfectioneren, dat ze tot de beste en meest gerenommeerde van hun tijd behoorden. Omdat de Zuidelijke Nederlanden deel uitmaakten van het Spaans-Habsburgse Rijk, werd de lokale typografische en artistieke productie ook verspreid in Spanje en vervolgens in de Nieuwe Wereld.

Welk typografisch en picturaal werk werd er vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar Spanje, en van daaruit naar Nieuw Spanje geëxporteerd? Welke vormgeving en genres werden het meest gevraagd? Hoe namen de Mexicaanse ateliers de strategieën rond beeldvorming en de meest populaire thema’s uit de Vlaamse werken over?

Op 5 en 6 december 2011 organiseerde het Centrum voor Mexicaanse Studiën van de Universiteit Antwerpen een colloquium over de impact van de typografie en schilderkunst uit de Zuidelijke Nederlanden in Mexico in de 16de en 17de eeuw.

Het doel van dit colloquium was Belgische en Mexicaanse specialisten samen te brengen om wederzijdse kennis uit te wisselen en om de nieuwste onderzoeksresultaten aan een breder publiek voor te stellen. 

Programma colloquium Engels (pdf - 522 kb)
Programma colloquium Spaans (pdf - 491 kb)

 

Organisatie: Centrum voor Mexicaanse Studiën – Universiteit Antwerpen 

In samenwerking met
·  Ambassade van Mexico ten aanzien van het Koninkrijk België, het 
   Groothertogdom Luxemburg en Missie ten aanzien van de Europese Unie
·  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
·  Universiteit Antwerpen
·  Stad Antwerpen, Dienst Cultuur & Toerisme

Archief tentoonstellingen

Overzicht van de tentoonstellingen die het CMS heeft georganiseerd (pdf - 110kb).

Interview Troika

Troika, het Studentenblad van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, publiceerde in het maartnummer 2009 een artikel over het Centrum Mexicaanse Studiën (pdf - 3,05 Mb) .

Fotogalerij: Colloquium Vlaamse boekdruk- en schilderkunst in Mexico 2011

Fotogalerij: Encuentro de Mexicanistas 2010: Educación, Ciencia y Cultura