Lesgeven in het universitair onderwijs is een boeiende, maar ook complexe taak. Beginnende assistenten hebben dan ook vaak heel wat vragen.

  • Hoe kan ik studenten gericht activeren of een blended aanpak realiseren?
  • Hoe geef ik effectieve feedback?
  • Hoe beoordeel ik opdrachten of examens op een valide en betrouwbare manier?

Deze en andere vragen over kwaliteitsvol onderwijs staan centraal in de ECHO-assistentenopleiding. Deelnemers worden ondersteund bij het uitbouwen van competenties op het gebied van de voorbereiding, uitvoering en toetsing van onderwijs.

Doelgroep

De opleiding richt zich in de eerste plaats op recent ingestroomde assistenten van de UAntwerpen.

Enkel assistenten met een ondersteunende onderwijstaak komen in aanmerking voor deelname. Voor wie een zelfstandige lesopdracht heeft aan de UAntwerpen, is er de ECHO-docentenopleiding.

De assistentenopleiding heeft weinig overlap met de educatieve master. Ook wie de educatieve masteropleiding al volgde, kan dus deelnemen.

Deelname aan de opleiding kan eventueel, mits goedkeuring van de promotor/ beoordelingscommissie, opgenomen worden als onderdeel van de doctoraatsopleiding.

Opzet

De opleiding heeft het karakter van een competentiegerichte, activerende leeromgeving zodat deelnemers de betekenis hiervan zelf kunnen ervaren. Ze bouwt voort op praktijkervaringen; de onderwijspraktijk van de assistent wordt besproken en uitgediept a.d.h.v. toepassingsopdrachten.

Het opleidingstraject heeft een omvang van 60 uren, waarvan ongeveer een derde contacttijd. De overige tijd is voorzien voor het werken aan praktijkopdrachten toegespitst op de eigen onderwijscontext.

Inschrijven editie '21-'22?

Meer informatie vind je hieronder terug. 
Inschrijven is mogelijk vanaf begin september '21

Vragen of suggesties?

Neem gerust contact op met ECHO via anke.baeyens@uantwerpen.be of jelle.geyskens@uantwerpen.be.

Ik wens meer info over de assistentenopleiding 2021 - 2022