Assistentenopleiding

Lesgeven in het universitair onderwijs is een boeiende maar ook complexe taak. Beginnende assistenten hebben dan ook vaak heel wat vragen over het ontwerpen en verzorgen van kwaliteitsvol onderwijs.

  • Hoe kan ik mijn studenten gericht activeren of een blended aanpak integreren?
  • Hoe geef ik toetsen vorm op een valide en betrouwbare manier?
  • Hoe organiseer ik effectief klasmanagement?

Deze en andere vragen over kwaliteitsvol onderwijs staan centraal in deze assistentenopleiding.

Het bewust en kwaliteitsvol leren uitvoeren van de eigen onderwijsopdrachten is de voornaamste doelstelling van deze opleiding. Deelnemers aan de opleiding worden ondersteund bij het uitbouwen van competenties op het gebied van de voorbereiding, uitvoering en toetsing van hun onderwijs. Daarmee wil de opleiding bijdragen tot de professionele ontwikkeling van de assistent in het universitair en hoger onderwijs. 

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op assistenten van de Universiteit Antwerpen en van de hogescholen van de associatie (AUHA) met een onderwijstaak.

Opzet

Het opleidingstraject heeft een omvang van 60 uren, waarvan 25 uren wordt besteed aan contactmomenten. De overige tijd wordt gebruikt voor het omzetten van opgedane inzichten naar de praktijk door middel van toepassingsopdrachten.
De opleiding heeft het karakter van een competentiegerichte, activerende leeromgeving zodat u de betekenis hiervan voor de eigen onderwijspraktijk zelf kunt ervaren:

  • Ze bouwt voort op praktijkervaringen van de deelnemers; de onderwijspraktijk van de assistent wordt besproken en uitgediept a.d.h.v. toepassingsopdrachten.
  • Binnen de opleiding oefent u met onderwijsvormen die u binnen uw praktijk kan gebruiken, zoals groepswerk, begeleidings- en beoordelingssituaties.

Inschrijvingen

Deelname aan (een onderdeel van) de ECHO-assistentenopleiding is gratis.

De inschrijvingen voor het academiejaar 2017-2018 zijn afgesloten.

Vragen of suggesties?

Een globale schets van het wat en hoe van de ECHO-assistentenopleiding wordt gegeven in de bijgevoegde pdf-folder (rechts bovenaan).

Voor verdere vragen of suggesties kan je contact opnemen met de coördinator van de ECHO-assistentenopleiding:

Jelle Geyskens
jelle.geyskens@uantwerpen.be
tel: +32 3 265 45 25