Master in de milieuwetenschap

Master in de milieuwetenschap

​Je opleiding

De masteropleiding milieuwetenschap leidt milieugeneralisten op en onderwijst hiertoe een breed spectrum aan methodes en wetenschappelijke disciplines.

De opleiding gaat uit van een interdisciplinaire benadering. Ze vertrekt daarbij:

  • enerzijds vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling
  • anderzijds vanuit een geïntegreerde benadering van de verschillende milieuwetenschappen

Je past als student deze principes toe en verwerkt ze aan de hand van realiteitsgebonden casussen. Je verwerft daarbij kennis en inzicht in de samenhang en de complexiteit van milieuvraagstukken. Hierbij komt zowel de ecologische als de maatschappelijke context aan bod. Je leert op wetenschappelijke wijze onderbouwde oplossingen aan te reiken voor actuele vraagstukken.

Je toekomst

Je kunt aan de slag in tal van functies en beroepenvelden:

  • zowel in beleidsgerichte als in meer gespecialiseerde milieufuncties
  • zowel bij de overheid als bij bedrijven, ngo's, adviesbureaus, in het onderwijs en bij wetenschappelijke instellingen

Je kan bijvoorbeeld aan de slag als: milieuconsulent, milieuambtenaar, beleids- of stafmedewerker, duurzaamheidsambtenaar. De opleiding biedt je eveneens de mogelijkheid om je voor te bereiden op het beroep van milieucoördinator.

Je kan ook kiezen voor het wetenschappelijk onderzoek, te beginnen met een doctoraat in de milieuwetenschap.

Wil je je verder bekwamen in een gespecialiseerd domein? Via deze opleiding heb je een uitstekende basis voor de opleidingen: