Via het IMDO krijgen studenten de kans om een doctoraatstraject in de Milieuwetenschap  of Veiligheidswetenschappen aan te vatten. Beide trajecten hebben een interdisciplinaire oriëntatie. Deze werkwijze is bijzonder geschikt om complexe actuele milieu- of veiligheid -en duurzaamheidsvraagstukken te onderzoeken.

Een doctoraat Milieuwetenschap of Veiligheidswetenschappen wordt steeds begeleid door twee promotoren, behorend tot twee verschillende departementen van de UA. De individuele doctoraatscommissie, die instaat voor de monitoring van de voortgang van het onderzoek, is steeds multidisciplinair samengesteld.

Interesse in een doctoraat in de Milieuwetenschap of Veiligheidswetenschappen? Contacteer Inge Willems. Zij informeert je graag verder. 

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Voor algemene informatie over doctoreren aan de UAntwerpen kan je terecht bij de Antwerp Doctoral School.