Het interdisciplinaire onderzoek dat ondersteund wordt door het IMDO-platform vult de bestaande milieuspecialisaties aan de faculteiten en in de onderzoeksgroepen aan. Het IMDO ageert als dienstverlener en onderzoeksfacilitator voor zijn leden.
 
Het IMDO beschikt over een diversiteit aan expertise, en focust in het bijzonder op vier inter-disciplinaire onderzoeksclusters. Via deze ‘clusters’ wordt het milieu- en duurzaamheidsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen toegespitst op prioritaire onderzoeksdomeinen en wordt de netwerking en projectverwerving via gediversifieerde financieringskanalen gesystematiseerd.

Cluster 'Integrated Water Management'

Deze cluster focust op het onderzoek naar oplossingen om de impact van menselijke activiteiten op de rivierbekkens, kustgebieden en stedelijke regio's te verminderen. Oplossingen worden gedefineerd om de functionaliteit van ecosystemen te vergroten in combinatie met duurzame economische activiteiten een het aanpassen aan klimaatsverandering.

Expertise:

 • River basin & coastal management: governance & policy evaluation
 • Ecosystem services: Mapping, Valuation and Impact assessment
 • Nature based solutions & global change
 • Wetland ecology & biogeochemistry
 • Ecotoxicology & risk assessment
 • Waste water treatment: nutrient recycling, photocatalytic degradation of dyes, drugs and medicines

Betrokken onderzoeksgroepen:

Download folder van de cluster 'Integrated Water Management'

Cluster 'Climate & Energy'

Deze cluster focust op onderzoek uit diverse disciplines, gaande van de productie van bio-energie en waterstof, het opvangen en gebruiken van rest-warmte en koolstofdioxide tot onderzoek over de maatschappelijke en beleidsdrempels om tot verandering in energiepatronen te komen.

Expertise:

 • Global carbon cycle & carbon sequestration
 • Technology for carbon capture & utilisation: microbial, catalysts and ecosystembased solutions
 • Photo-electrochemical cells for hydrogen production out of polluted air
 • Crops for bioenergy, focusing on short rotation coppice
 • Design of heat networks & installations
 • Economic, social & governance incentives to support a transition to a zero carbon society

Betrokken onderzoeksgroepen:

Cluster 'Air quality'

Deze cluster focust op het onderzoek naar en de transitaie naar propere lucht zoals onderzoek om vervuilingsbronnen te verminderen, monitoring en chemische chracterisatie, technolie voor zuivering en het betrekken van stakeholders.

Expertise:

 • Chemical characterisation of organic air pollution, incl. Volatile Organic Compounds (VOC), particulate matter and soot
 • Photo- and plasmacatalytic purification of polluted indoor and outdoor gaseous environments
 • Design and performance of urban green as a sink of air pollution
 • Sustainable mobility and transport planning for cities and harbours
 • Risk perception and communication, citizen science

Betrokken onderzoeksgroepn:

Cluster 'Health & Environment'

De gezondheidsimpact van omgevingsvervuiling is onderzocht via verschillende disciplines, zoals de blootstelling aan vervuiling voor verschillende sociale groepen, het gezondheidsrisico en de effectieve opname van polluenten in het menselijke lichaam, en preventieve zachte en groenen oplossingen om het gezondheidsrisico te verminderen.

Expertise:

 • Human biomonitoring: Monitoring of individual human chemical exposures (e.g. in blood) and monitoring at the community level based on sewage analysis.
 • Health effects of human exposure to a wide range of pollutants including endocrine disruptors, flame retardants and Persistent Organic Pollutants (POPs) based on analyses of whole genome and epigenome responses
 • Impact of nature based solutions and ecological behaviour on human health
 • Risk perception, risk communication and engagement of socially vulnerable groups (environmental justice)

Betrokken onderzoeksgroepen:

Transversale expertise

Bovendien omvat het IMDO expertise die transversaal is aan deze vier onderzoeksclusters. Dat is expertise die niet specifiek op één van de clusters is gericht, maar wel kan toegepast worden op alle clusters.

Betrokken onderzoeksgroepen: