Laureaat 2022 - Dr. Kata DOZSA (Universiteit Antwerpen) voor doctoraal onderzoek in het domein van Recht en Communicatie: “Environmental citizenship practices of children: pathways of public participation in global climate change governance”.

Laureaat 2020 - Prof. Dr. Hans BRUYNINCKX (Europees Milieuagentschap) weet vanuit het perspectief van systeemtransities de noodzakelijke dynamieken te omschrijven voor beleidsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek en heeft daarmee een duidelijke Europese impact. 

Laureaat 2019 - Dr. Hannelore BOVE (UHasselt) voor doctoraal onderzoek in het domein van Milieu & Gezondheid: "Label-free bio-imaging and quantification of polluting carbonaceous particles to assess their toxicology"

Laureaat 2017 - Dr. Evi DONS (UHasselt) voor doctoraal onderzoek in het domein van Milieu & Gezondheid: "“Air pollution exposure assessment through personal monitoring and activity-based modeling”

Laureaat 2015 - Dr. Koenraad VAN MEERBEEK (KULeuven) voor doctoraal onderzoek in het domein van Bio-energie: "Low-Input High-Diversity systems - Potential for Biomass and Bioenergy systems". 

Laureaat 2014 - Dr. Jelle BOEVE-DE PAUW (UAntwerpen) voor onderzoekswerk dat leidt tot vernieuwende inzichten in het domein van milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling.      

Laureaat 2013 - Dr. Lieselot BISSCHOP (UGent) voor haar onderzoek naar transnationale milieucriminaliteit, meer bepaald de illegale handel in elektronisch en elektrisch afval en tropisch hardhout.

Laureaat 2012 - Prof. dr. Martin HERMY (KULeuven) voor zijn 34-jarige loopbaan en onderzoek naar “Plantendiversiteit als basis voor het hedendaags bos-, natuur- en groenbeheer”.

Laureaat 2011 - Prof. dr. Tom DELREUX (UCLouvain) voor zijn doctoraal onderzoek over de totstandkoming van het europees milieubeleid en de interactie met de lidstaten.

Laureaat 2010 - Prof. dr. Pieter LEROY (Radboud Universiteit) voor zijn 34-jarige carrière als sociale wetenschapper in het domein van het milieubeleid en de milieuvraagstukken.

Laureaat 2009 - Dr. Valérie CAPPUYNS  (HU Brussel, KULeuven): "Het mobiliteitsgedrag van zware metalen in overstromingssedimenten en geassocieerde bodems".

Laureaat 2008 - Onderzoeksteam 'Veldwerkcomité Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma' o.l.v. Dr. Greet SCHOETERS (VITO): "Organisatie van een humaan biomonitoringsprogramma ter ondersteuning van het Vlaams Milieu- en Gezondheidsbeleid".

Laureaat 2007 - Onderzoeksgroep ECOBE o.l.v. Prof. Patrick MEIRE (Universiteit Antwerpen): "Naar een integrerend systeem voor quantificering en evaluatie van herstel van ecosystemen: het Schelde-estuarium als voorbeeld".

Laureaat 2006 - Dhr. Peter VAN HUMBEECK (SERV) Het betreft een reeks onderzoeken uit de afgelopen 15 jaar rond drie “clusters”: 1) milieueconomie, 2) betere regelgeving – beleidsevaluatie –governance, 3) duurzame ontwikkeling.

Laureaat 2005 - Dhr. Geert DE BLUST  (INBO): "Natuur in een multifunctionele omgeving".

Laureaat 2004 - Onderzoeksteam o.l.v. Prof. Frank MAES  en Prof. Luc LAVRYSEN (Universiteit Gent) "Voorbereidend onderzoek dat geleid heeft tot het opstellen van het voorontwerp van Decreet Integraal Waterbeleid en de bijhorende Memorie van Toelichting".