Beknopt cv Rudi Verheyen

VERHEYEN, Rudolf Frans (Antwerpen 08.02.1938 - Edegem 07.01.2014)

 • Doctor in de Wetenschappen, richting Biologie (RUG 1969)
 • Emeritus Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen (UA 2003)
 • Baron, persoonlijke titel verleend door de Koning op 4 juli 2004

De loopbaan werd gekenmerkt door een maatschappelijk engagement gericht op een integrale verbetering van de leefkwaliteit en op het optimaliseren van de kwaliteit van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening in het Hoger Onderwijs.

Opgenomen mandaten:

 • Ererector-voorzitter Universiteit Antwerpen (1996-2000)
 • Erevoorzitter Raad van Bestuur van de Artesis Hogeschool Antwerpen (2000-2009)
 • Erekabinetschef van de Staatssecretaris voor het Leefmilieu (1974-1977)
 • Erevoorzitter van de Milieu- en Natuurraad voor Vlaanderen (MiNa-Raad, 1995-2004)
 • Gewezen Ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (2002-2006)
 • Erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO, 2000-2009)
 • Voorzitter stuurgroep MIRA (milieurapport, sinds 2004)
 • Lid stuurgroep NARA (natuurrapport, sinds 2002)
 • Gewezen lid directiecomité Vlaams Instituut voor Natuurbehoud (tot 2006)
 • Erevoorzitter van de Stichting Leefmilieu KBC sinds 2002 genoemd Argus, het milieupunt van KBC (2000-2008)
 • Ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Natuurbehoud (1984-2003)
 • Ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen (KCML), Voorzitter afdeling landschappen (1990-1996)
 • Stichter en Erevoorzitter van het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling

Universitaire opdracht

 • Departement Biologie UA (sinds 1976)
 1. Verantwoordelijk voor uitbouw van onderwijs en onderzoek in diergedrag en natuurbeheer (2de en 3de cyclus, 1976-1999)
 2. Lid van de onderzoeksgroepen Ecosysteembeheer, prof. dr. P. Meire en Ethologie, prof. dr. M. Eens (sinds 2000)
 • Onderzoek
  • Het onderzoek richtte zich in het algemeen naar een beter begrijpen van de verspreiding en het functioneren van (natuurlijke) ecosystemen met als doel voorspellingen te kunnen maken over de menselijke invloed op deze systemen. Studies werden op verschillende biologische organisatieniveaus (individu - populatie - gemeenschap - ecosysteem - landschap) uitgevoerd en variëren van fundamenteel tot toegepast onderzoek.
  • Auteur en mede-auteur van meer dan 100 artikels verschenen in internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften met peer review.
  • Projectleider van ruim 120 projecten sinds 1980.