​Kwaliteit is een rode draad doorheen alle Linguapolis-activiteiten. Samen met efficiëntie (in “means, methods and money”) en duurzaamheid van het leereffect, stuurt kwaliteitszorg ons in de realisatie van onze missie. Daarom betekent kwaliteit voor ons:


Geen betere toets van kwaliteit dan tevreden opdrachtgevers en cursisten: enkele getuigenissen

Lees het Linguapolis kwaliteitscharter