De Linguapolis-taalleerder is hooggeschoold en heeft ervaring met het verwerven van een vreemde taal. Door een grondige screening van de voorkennis vóór het begin van de opleiding starten de deelnemers met een vergelijkbaar taalniveau.

Onze taalopleidingen richten zich op de vier vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Daarnaast besteden we aandacht aan de culturele en actuele context van de doeltaal, zodat de taalvaardigheid ook meteen in een ruimer perspectief wordt ingezet. Onze didactische aanpak biedt een kader waarin leerrendement en leerplezier, als hefbomen voor een vlotte taalontwikkeling, elkaar voortdurend aansturen.

Actief en communicatief

Onze didactische aanpak is activerend en communicatief. We verwachten een actieve deelname tijdens de les, en zorgen door middel van duo- en groepswerk voor interactie tussen alle deelnemers. Samenwerkend leren en andere 21st century skills lopen als een rode draad door de taalopleidingen heen. Via praktijkgerichte en functionele taaltaken creëren we voor iedereen maximale oefenkansen. Daarbij gaat expliciet aandacht naar de kwaliteit van de taalproductie: de taalleerders werken aan een vlot en correct taalgebruik dat een positieve waardering oproept.

Efficiënt en gevarieerd

De Linguapolis-taaldidactiek vertrekt vanuit de kracht van contactonderwijs: de face-to-face interactie met de taaldocenten, de groepsdynamiek en het leren van/met andere cursisten.

De lestijd wordt efficiënt gebruikt. De lessen verlopen meteen in de doeltaal en hebben een snel tempo: de leerders verwerken veel leerstof op korte tijd. We combineren de beste werkvormen uit nieuwe en klassieke methoden , rekening houdend met verschillende leerstijlen van cursisten. De complementaire inzet van digitale onderwijstechnologie stimuleert en ondersteunt het leerproces in en buiten de les.

Autonomie en coaching

We zien de Linguapolis-taalleerder als een actieve, zelfstandige leerder, die zijn taalleerproces in eigen handen neemt. De leerders reflecteren over hun vooruitgang en de manieren waarop ze hun leerkansen optimaal kunnen benutten, tijdens de lessen en daarbuiten.

De Linguapolis-taaldocent treedt op als coach die zorgt voor een rijke leeromgeving met gedifferentieerde leerkansen en constructieve feedback.  De taaldocent beschikt daartoe over een brede waaier aan didactieken en toetsinstrumenten om het leerproces aan en bij te sturen.

Het Linguapolis-team bestaat uit gediplomeerde en bevlogen medewerkers. We zetten sterk in op professionalisering en expertise-opbouw.

Neem een kijkje in de klas

Neem een kijkje in een online les