Didactisch charter

De Linguapolis-taalleerder is hooggeschoold en heeft ervaring met het verwerven van een vreemde taal. Door een grondige screening van de voorkennis vóór het begin van de opleiding starten de deelnemers met een vergelijkbaar taalniveau.

Onze taalopleidingen richten zich op de vier vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Daarnaast besteden we aandacht aan de culturele en actuele context van de doeltaal, zodat de taalvaardigheid ook meteen in een ruimer perspectief wordt ingezet. Onze didactische aanpak biedt een kader waarin leerrendement en leerplezier, als hefbomen voor een vlotte taalontwikkeling, elkaar voortdurend aansturen.

De interactie tussen taalleerder en taaldocent, de afwisselende didactische aanpak en de combinatie van samenwerkend en zelfstandig leren bieden een ideaal taalleerkader.

De interactie tussen taalleerder en taaldocent, de afwisselende didactische aanpak en de combinatie van samenwerkend en zelfstandig leren bieden een ideaal taalleerkader.

Contact

Linguapolis Tel. +32 3 265 48 03
info@linguapolis.be