VDAB

Raamovereenkomst VDAB & Linguapolis: Opleiding NT2 voor snel lerende anderstalige werkzoekenden zonder werk

In deze raamovereenkomst staat Linguapolis in voor de organisatie van NT2-opleidingen voor snel lerende anderstalige profielen zodat ze op hun niveau in snel tempo Nederlands kunnen leren.

De rekrutering en de selectie van deze profielen gebeuren door VDAB.

De doelstelling is de deelnemers talig voor te bereiden op:

  • een opleiding tot een knelpuntberoep bij een hogeschool of universiteit
  • een job voor bachelor- of masterprofielen
  • een VDAB-opleiding voor snel lerende profielen

In deze opdracht worden louter generieke vaardigheden Nederlands beoogd. Het opleidingstraject Nederlands verschilt van deelnemer tot deelnemer, en dit zowel wat startpositie (al dan niet voorkennis) betreft als wat het beoogde einddoel betreft. Met betrekking tot het einddoel verwacht VDAB dat de deelnemers, afhankelijk van hun vervolgtraject, ofwel het ERK niveau B1, ofwel het ERK-niveau B2 in het Nederlands behalen.

De raamovereenkomst geldt voor 4 jaar (augustus 2022- augustus 2026). Geraamd aantal deelnemers eerste gunningsjaar: 175

Met financiële steun van de Europese Unie.


Vlaams Talenplatform

Linguapolis maakt deel uit van de Stuurgroep van het Vlaams Talenplatform en werkt mee aan de initiatieven die het belang van taal, talige competenties en meertaligheid in de verf zetten. We onderschrijven ook het Taalcharter en nodigen iedereen die taalvaardigheid hoog in het vaandel draagt, om hetzelfde te doen.