Wat is Arabisch?

Arabisch is één van de vijf wereldtalen. In de Arabische landen worden twee sterk van elkaar afwijkende varianten van het Arabisch naast elkaar gebruikt, nl. het Standaardarabisch of Fusha en de plaatselijke spreektaal. De standaardtaal wordt gebruikt voor formele situaties en als schriftelijk medium (media, literatuur), de spreektaal voor informele situaties in dagdagelijkse contexten. Het Standaardarabisch is in het hele Arabische taalgebied min of meer gelijk. De spreektalen worden onderverdeeld in vier hoofdgroepen (Maghrebijns, Egyptisch, Levantijns en Golf Arabisch) en kunnen onderling sterk van elkaar verschillen.
 

Welke variant van het Arabisch wordt bij Linguapolis aangeboden?

De cursus focust op de Egyptische spreektaal omdat die van groot cultureel belang is en over de gehele Arabische wereld het best verstaan wordt. De cursisten leren gesprekken voeren in dagdagelijkse situaties met behulp van praktische woordenschat en uitdrukkingen. Met je kennis van het Egytisch-Arabisch kan je je gemakkelijk inwerken in andere Midden-Oosterse dialecten.
 

Het Arabische schrift leer je lezen en schrijven op een sterk visuele manier die ontleend werd aan de moderne alfabetiseringsmethodes. Arabisch wordt gelezen van rechts naar links en kent geen hoofdletters. Het alfabet bestaat uit 28 medeklinkers, waarvan de meeste een verschillende schrijfwijze hebben naargelang ze aan het begin, in het midden of aan het einde van een woord staan. Naast de medeklinkers zijn er drie korte klinkers en enkele hulptekens die echter meestal niet geschreven worden.