We werken voornamelijk met eigen ontwikkeld materiaal. De principes van de modernevreemdetalen-didactiek worden in deze opleiding toegepast, rekening houdend met de specificiteit van het Arabisch. De nadruk ligt hierdoor niet op de kennis over de taal maar op het kunnen communiceren in de taal zonder aan vormcorrectheid in te boeten.

We oefenen veelvuldig op lees- en luisterstrategieën om de cursist in staat te stellen stelselmatig zelfstandiger met de formele en informele taal om te leren gaan. Er wordt zoveel mogelijk materiaal aangereikt waar de cursisten ook na de opleiding zelfstandig mee aan de slag kunnen.